Atbalsta personas pakalpojums lēmumu pieņemšanā

Kas ir atbalsta personas pakalpojums?

Atbalsta personas pakalpojums ir personai ar garīga rakstura traucējumiem sniegts atbalsts lēmumu pieņemšanā, lai palīdzētu tai vienlīdzīgi ar citiem īstenot savu tiesībspēju un rīcībspēju. Atbalsts lēmumu pieņemšanā ļauj atbalstāmajai personai pašai pieņemt sev nozīmīgus lēmumus, palīdz paplašināt savu dabisko atbalsta loku, palīdz pilnveidot spējas pārstāvēt sevi un aizsargāt savas intereses, kā arī paplašina atbalstāmās personas zināšanas un izpratni par savām tiesībām.

Atbalsta personas pakalpojums sevī ietver gan uzticības pilnu attiecību veidošanu starp atbalsta personu un atbalstāmo personu, gan nepieciešamā atbalsta jomu un atbalsta sniegšanas intensitātes noteikšanu, gan atbalsta sniegšanu lēmumu pieņemšanā. Atbalsta personas pakalpojums tiek sniegts, izmantojot uz personu vērsto domāšanas un plānošanas pieeju.

Atbalsta personas pakalpojuma uzdevumi ir nodrošināt:

 • atbalstāmajai personai iespēju paust savu gribu, izvēli, plānot un pašai pieņemt lēmumus par savu dzīvi, veselības un sociālo aprūpi, finansēm un īpašumiem;
 • atbalstāmās personas lemtspējas īstenošanu;
 • atbalstāmajai personai iespēju pieprasīt informāciju un saņemt skaidrojumu;
 • atbalstāmās personas gribas, izvēles un lēmumu skaidrojumu trešajām pusēm;
 • atbalstāmās personas tiesības uz atbilstošām garantijām attiecībā par iejaukšanos personas dzīvē, tai skaitā, garantijās jāietver aizsardzība no ļaunprātīgas izmantošanas un pārmērīgas ietekmes.

 

Ko dara atbalsta persona?

Atbalsta persona palīdz pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem plānot un pašām pieņemt lēmumus par savu dzīvi.

 

Kādās jomās tiek sniegts atbalsts?

Atbalsta personas pakalpojuma ietvaros atbalsts lēmumu pieņemšanā tiek nodrošināts šādās jomās:

 1. Tiesību un interešu aizstāvības joma;
 2. Finanšu joma, (t.sk. budžeta plānošana un īpašumu pārvaldīšanas jautājumi);
 3. Ikdienas dzīve;     
 4. Veselības aprūpes joma (līdz ārsta kabinetam);
 5. Sociālās aprūpes joma;
 6. Atbalsta loka veidošana.

Ētikas prasības atbalsta personas pakalpojuma sniedzējiem

Dokuments ir pieejams šeit

Papildus informācija

Dokuments “Informācija par atbalsta personas pakalpojuma izmēģinājumprojektu” (11 lpp.) ir pieejams šeit.

Materiāli no Labklājības Ministrijas mājaslapas: Atbalsta personas pakalpojuma izstrāde un ieviešana („Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide”, Projekts Nr. 9.2.2.2./16/I/001)


Comments are closed.