Atbalsta personas pakalpojums lēmumu pieņemšanā

Noslēgusies iespēja saņemt atbalsta personas pakalpojumu izmēģinājumprojekta ietvaros

2019 gada 30. novembrī noslēgusies atbalsta personas pakalpojuma izmēģinājumprojekta īstenošana. Laikā no 2017. gada 1. decembra līdz 2019. gada 30. novembrim RC ZELDA sniegto atbalsta personas pakalpojumu saņēma 332 atbalstāmās personas no visiem Latvijas reģioniem:

 • Rīgas plānošanas reģionā – 121 (no tiem 35 personas no Rīgas) personas
 • Vidzemes plānošanas reģionā – 50 personas
 • Zemgales plānošanas reģionā – 55 personas
 • Kurzemes plānošanas reģionā – 42 personas
 • Latgales plānošanas reģionā – 64 personas

Atbalsta persona palīdzēja pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem plānot un pašām pieņemt lēmumus par savu dzīvi. Atbalsts lēmumu pieņemšanā palīdz personai īstenot tiesībspēju un rīcībspēju, paplašināt savu dabisko atbalsta loku, pilnveidot spējas pārstāvēt sevi un aizsargāt savas intereses, kā arī paplašina atbalstāmās personas zināšanas un izpratni par savām tiesībām.

Lai nodrošinātu pakalpojuma pieejamību arī turpmāk, līdz 2020. gada 30. novembrim projekta ietvaros tiks veikts Atbalsta personas pakalpojuma izmēģinājumprojekta rezultātu izvērtējums un sagatavoti priekšlikumi normatīvo aktu pilnveidi atbalsta personas pakalpojuma ieviešanai.

Paralēli ir rasta iespēja vēl gadu 10 Latvijas pašvaldībās 74 cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem saņemt atbalsta personas pakalpojumu. Pakalpojums tiek nodrošināts Labklājības ministrijas “Individuālā budžeta modeļa izmēģinājumprojektā sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem” ietvaros.

Atbalsta personas pakalpojuma izmēģinājumprojekts

Atbalsta personas pakalpojuma izmēģinājumprojekts tiek īstenots visā Latvijā laika posmā no 2017. gada 1. decembra līdz 2019. gada 30. novembrim. Izmēģinājumprojektu īsteno biedrība “Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem “ZELDA”” Labklājības ministrijas īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta „Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide” ietvaros.

Kas ir atbalsta personas pakalpojums?

Atbalsta personas pakalpojums ir personai ar garīga rakstura traucējumiem sniegts atbalsts lēmumu pieņemšanā, lai palīdzētu tai vienlīdzīgi ar citiem īstenot savu tiesībspēju un rīcībspēju. Atbalsts lēmumu pieņemšanā ļauj atbalstāmajai personai pašai pieņemt sev nozīmīgus lēmumus, palīdz paplašināt savu dabisko atbalsta loku, palīdz pilnveidot spējas pārstāvēt sevi un aizsargāt savas intereses, kā arī paplašina atbalstāmās personas zināšanas un izpratni par savām tiesībām.

Atbalsta personas pakalpojums sevī ietver gan uzticības pilnu attiecību veidošanu starp atbalsta personu un atbalstāmo personu, gan nepieciešamā atbalsta jomu un atbalsta sniegšanas intensitātes noteikšanu, gan atbalsta sniegšanu lēmumu pieņemšanā. Atbalsta personas pakalpojums tiek sniegts, izmantojot uz personu vērsto domāšanas un plānošanas pieeju.

Atbalsta personas pakalpojuma uzdevumi ir nodrošināt:

 • atbalstāmajai personai iespēju paust savu gribu, izvēli, plānot un pašai pieņemt lēmumus par savu dzīvi, veselības un sociālo aprūpi, finansēm un īpašumiem;
 • atbalstāmās personas lemtspējas īstenošanu;
 • atbalstāmajai personai iespēju pieprasīt informāciju un saņemt skaidrojumu;
 • atbalstāmās personas gribas, izvēles un lēmumu skaidrojumu trešajām pusēm;
 • atbalstāmās personas tiesības uz atbilstošām garantijām attiecībā par iejaukšanos personas dzīvē, tai skaitā, garantijās jāietver aizsardzība no ļaunprātīgas izmantošanas un pārmērīgas ietekmes.

 

Ko dara atbalsta persona?

Atbalsta persona palīdz pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem plānot un pašām pieņemt lēmumus par savu dzīvi.

 

Kādās jomās tiek sniegts atbalsts?

Atbalsta personas pakalpojuma ietvaros atbalsts lēmumu pieņemšanā tiek nodrošināts šādās jomās:

 1. Juridiskā palīdzība;
 2. Finanšu joma, (t.sk. budžeta plānošana un īpašumu pārvaldīšanas jautājumi);
 3. Ikdienas dzīves prasmju apgūšana un attīstība;     
 4. Veselības aprūpes joma (līdz ārsta kabinetam);
 5. Sociālās aprūpes joma;
 6. Atbalsta loka veidošana.

 

Papildus informācija

Dokuments “Informācija par atbalsta personas pakalpojuma izmēģinājumprojektu” (11 lpp.) ir pieejams šeit.

 

 


Comments are closed.