2009

Izdots RC “Zelda” Ziņojums par Pasaules Veselības organizācijas garīgās veselības deklarāciju un rīcības plāna ieviešanu Latvijā

 Izdots RC "Zelda" Ziņojums par Pasaules Veselības organizācijas garīgās veselības deklarāciju un rīcības plāna ieviešanu Latvijā   

18.decembrī ZELDA rīko “Ziņojuma par Pasaules Veselības organizācijas garīgās veselības deklarācijas un rīcības plānu ieviešanu Latvijā” prezentāciju

18.decembrī ZELDA rīko "Ziņojuma par Pasaules Veselības organizācijas garīgās veselības deklarācijas un rīcības plānu ieviešanu Latvijā" prezentāciju 

Izdots RC “ZELDA” Apkārtraksta 4.numurs

Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem "ZELDA" izdevis Apkārtraksta 4.numuru. Apkārtrakstā informējam par aktualitātēm cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem interešu aizstāvībā 2009.gada pirmajā pusgadā, sniedzam ieskatu Eiropas Cilvēktiesību tiesas lietā, kurā pirmo reizi tiesa atsaukusies uz ANO Konvenciju par personu … Continue reading

25.septembrī RC ZELDA paraksta sadarbības līgumu ar LM

Lai nodrošinātu viedokļu un informācijas apmaiņu par sagatavošanā esošajiem politikas plānošanas dokumentiem un tiesību aktu projektiem, 2009.gada 25.septembrī Labklājības ministrija parakstīja sadarbības līgumus ar vairākām NVO, tajā skaitā arī ar RC ZELDA. LM un RC ZELDA sadarbosies īpaši šādās jomās: … Continue reading

Saņemta atbildes vēstule uz aicinājumu pievienoties ANO Invaliditātes Konvencijas Fakultatīvajam protokolam

Saņemta  atbildes vēstule (975.34 KB) uz aicinājumu pievienoties ANO Invaliditātes Konvencijas Fakultatīvajam protokolam

Paziņojums par lēmuma pieņemšanu konkursam uz grāmatvedības pakalpojumu sniegšanu

Pazinojums par lēmuma pieņemšanu konkursam uz grāmatvedības pakalpojumu sniegšanu, Nr.SIF-2009-K-1 (publicēts 16.03.09)

7. un 8.augustā Rīgas pilsētas “Rūpju bērns” rīko mākslinieciskās pašdarbības festivālu “Solis”

 7. un 8.augustā Rīgas pilsētas "Rūpju bērns" rīko mākslinieciskās pašdarbības festivālu "Solis". Festivāla ietvaros notiek konference, kuras laikā tiek parakstīts  aicinājums (31.00 KB) Latvijas Ministru prezidentam un valdībai.  

Izdots RC “ZELDA” Apkārtraksta 3.numurs

Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem "ZELDA" izdevis Apkārtraksta 3.numuru. Apkārtraksta galvenās tēmas: aktualitātes cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem interešu aizstāvībā 2008. gada otrajā pusgadā un pārskats par Latvijas tiesu praksei nozīmīgu Eiropas Cilvēktiesību tiesas (ECT) spriedumu lietā P.V.Štukaturovs pret … Continue reading

Konference “Eiropas Pacientu tiesību diena 2009”

2009.gada 17.aprīlī RC ZELDA un RAKUS "Pacientu Ombuds" sadarbībā ar Sabiedrības veselības aģentūru un Active Citizenship Network organizēja Eiropas Pacientu tiesību dienai veltītu konferenci. Konferences programmu var aplūkot šeit (1.98 MB). Eiropas Pacientu tiesību diena 2009 Konferences programma Norises laiks: 2009. gada 17. aprīlis … Continue reading

ZELDA pārceļas uz jaunām biroja telpām

Kopš augusta vidus Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem "ZELDA" atrodas Āgenskalnā, Mārupes ielā 4-41, 4. stāvā. Mūsu biroja adrese: Mārupes iela 4 – 41, Rīga, LV 1002, Latvija tālr: 67442828      

ZELDA pievienojas organizāciju koalīcijai – European Coalition for Community Living (ECCL)

Kopš 2007. gada novembra Resursu centrs "ZELDA" ir dalīborganizācija Eiropas līmeņa koalīcijā – European Coalition for Community Living (Brisele), kuras darbības mērķis ir sekmēt cilvēku ar invaliditāti sociālo iekļaušanu, veicinot kvalitatīvu sabiedrībā balstītu pakalpojumu kā alternatīvu institucionalizācijai nodrošināšanu. "ZELDA" un ECCL regulāri apmainās ar informāciju, piemēram, 2007. gada jūlijā … Continue reading

The Director of RC “ZELDA” has completed, with Distinction, the one year further education program

Ieva Leimane Veldmeijere, the director of RC ZELDA, has completed, with Distinction, the one year further education program for the International Diploma in Mental Health Law and Human Rights offered by the Indian Law Society and the World Health Organization. The course ran … Continue reading

RC ZELDA signs cooperation agreement with the Ministry of Welfare

On September 25 2009, RC ZELDA joined 12 other social organizations in signing a cooperation agreement with the Ministry of Welfare (MW). RC ZELDA and MW will collaborate on social inclusion, social assistance, care, rehabilitation as well as other issues. … Continue reading

ZELDA receives accreditation to participate in the member states’ conference on the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities

The second annual UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities member states’ conference was held at the United Nations headquarters in New York from September 2 – 4 2009. The discussion focused on issues relating to legal capacity … Continue reading

A new staff lawyer begins work at RC “ZELDA”

  Following the end of the partnership with our previous staff lawyer Liene Šulce, RC ZELDA welcomes staff lawyer Anete Erdmane to our team. Anete has recently obtained a European Master’s Degree in Human Rights and Democratisation (European Inter-European Centre for … Continue reading

RC ZELDA and RAKUS Patients’ Ombudsman organize Patients’ Rights Day

  The third annual Patients’ Rights Day was marked in Latvia on April 17, 2009. RC Zelda and the RAKUS Patients’ Ombudsman organization held a conference with the support of the Public Health Agency and the Active Citizenship Network.  A total of … Continue reading

RC “ZELDA” receives funding for a new project

Since January 2009, RC “ZELDA” has been implementing a project entitled “Development of Advocacy Tools for Users of Mental Health Services in Latvia”, under the EEZ and the Norwegian government bilateral financial instrument NGO fund grant scheme “NGO Project Programme”. … Continue reading