2012

Saeima pieņēmusi apjomīgus likumu grozījumus, modernizējot rīcībspējas institūtu

Biedrība „Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem „ZELDA”” atzinīgi novērtē Latvijas Republikas Saeimas pieņemtos grozījumus Civillikumā, Civilprocesa likumā un Bāriņtiesu likumā. Ar šiem grozījumiem tiek mainīta kārtība kādā personai var ierobežot rīcībspēju. Līdz 2012. gada 1. janvārim likums paredzēja, ka … Continue reading

Application versus Latvia concerning unlawful restriction of liberty for person with mental disabilities has been submitted to the European Court of Human Rights

Today with support of Association “Resource Centre for People with Mental Disabilities “ZELDA” (hereinafter – RC ZELDA) the application concerning unlawful restriction of liberty for person with mental disabilities was submitted to the European Court of Human Rights (ECHR). The … Continue reading

Eiropas Cilvēktiesību tiesā iesniegts pieteikums par nepamatotu brīvības atņemšanu personai ar garīga rakstura traucējumiem

Šodien ar biedrības „Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem „ZELDA”” (RC „ZELDA”) atbalstu Eiropas Cilvēktiesību tiesā tika iesniegts pieteikums par nepamatotu brīvības atņemšanu personai ar garīga rakstura traucējumiem. Lieta saistīta ar medicīniska rakstura piespiedu līdzekļa piemērošanu personām, kuras izdarījušas noziedzīgu … Continue reading

Juridiskā komisija izskata RC ZELDA priekšlikumus par rīcībspēju

RC ZELDA kopš 2010. gada piedalās darbā grupā, kurā tiek skatīti jautājumi par grozījumiem rīcībspējas institūtā, kas tiek veikti, pamatojoties uz Satversmes tiesas 2010. gada 27.decembra spriedumu lietā Nr. 2010-38-01 „Par Civillikuma 358. panta un 364. panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 96.pantam”. Kopš … Continue reading

Biedrībai „RC ZELDA” atļauts būt par amicus curiae administratīvajā lietā par rīcībspējas un aizgādnības jautājumiem

2012. gada aprīlī RC ZELDA sniedza viedokli administratīvajā lietā Nr. A420336312, sniedzot apsvērumus šādos jautājumos: – par to vai rīcībnespējīga persona normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var tikt uzņemta kādā biedrībā par biedru?; – par to vai no tiesību normām vai … Continue reading

Research Paper – “Access to Employment and Education” has been completed by ZELDA intern Naila Kirimova (Azerbaijan)

On April 2012 ZELDA welcomed an intern from Azerbaijan-Naila Kirimova- within the Open Society Human Rights Internship/2012 project, funded by the Human Rights and Governance Grants Program of the Open Society Foundations. During her 3.5 months work with ZELDA Naila carried … Continue reading

Veikta ārvalstu labās prakses izpēte par izglītības un nodarbinātības pieejamību cilvēkiem ar invaliditāti

Šī gada aprīlī RC ZELDA pētniekiem pievienojās Naila Kirimova (Azerbaidžāna), kura Atvērtās sabiedrības institūta finansētā stažēšanās projekta ietvaros veica pētījumu par saprātīgiem pielāgojumiem nodarbinātībā un izglītībā personām ar garīga rakstura traucējumiem. Pētījumā analizēta ārvalstu labā prakse nodrošinot pieejamību izglītībā un … Continue reading

Pārtulkots EP Cilvēktiesību komisāra tematiskais ziņojums par dzīvi sabiedrībā

Biedrība Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem „ZELDA” (RC ZELDA) veikusi bijušā Eiropas Padomes Cilvēktiesību komisāra Tomass Hammarberga tematiskā ziņojuma tulkojumu par personu ar invaliditāti tiesībām dzīvot patstāvīgi un būt iekļautām sabiedrībā. Kā RC ZELDA jau informēja, ziņojums sniedz plašu … Continue reading

Izveidots papildus tālrunis juridiskajām konsultācijām

Ar 13.07.2012 papildus jau esošajam tālruņa numuram +371 67442828 esam izveidojuši jaunu tālruņa numuru, kas paredzēts tieši juridiskajām konsultācijām +371 22062460. Tālrunis darbojas darba dienās no plkst. 9.00 – 17.00. Tāpat arī savus jautājumus var sūtīt elektroniski uz [email protected], vai … Continue reading

Cilvēkus ar garīgiem traucējumiem turpina diskriminēt

Cilvēkus ar garīgiem traucējumiem turpina diskriminēt ANO Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām un citi starptautiskie cilvēktiesību dokumenti uzsver, ka visi cilvēki ir vienlīdzīgi un tiem ir vienlīdzīgas tiesības uz cieņu un iekļaušanos sabiedrībā. Neskatoties uz to, liela daļa cilvēku … Continue reading

Saeimas deputāti tiekas ar personu ar invaliditāti organizāciju pārstāvjiem

Saeimas deputāti tiekas ar personu ar invaliditāti organizāciju pārstāvjiem Resursu centra cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem „ZELDA” direktore Ieva Leimane – Veldmeijere trešdien, 6.jūnijā, piedalījās diskusijā Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā, kurā tika uzklausītas nevalstiskās organizācijas, kuras pārstāv personu ar … Continue reading

ZELDA welcomes new intern to its team

Starting with April 2012 ZELDA  welcomed an intern from Azerbaijan-Naila Kirimova- within the Human Rights and Governance Grants Program of the Open Society Foundations.Naila has a law degree from the Baku State University and obtained an LLM in International Human … Continue reading

Sāksies darbs pie atbalsta mehānisma izstrādes

2012.gada 10.aprīlī Ministru kabineta sēdē izskatīts Tieslietu ministrijas 2012.gada 23.marta informatīvais ziņojums „Par priekšlikumiem grozījumiem normatīvajos aktos rīcības spējas tiesiskā regulējuma ieviešana”. Tajā Tieslietu ministrija analizējusi, kādi grozījumi būtu nepieciešami spēkā esošajos normatīvajos aktos, lai pilnvērtīgi varētu īstenot Civillikumā, Civilprocesa … Continue reading

Darbu RC ZELDA sāk jauna juriste-pētniece

Ar 2012.gada 5.aprīli RC ZELDA darbu sāk juriste – pētniece Naila Kirimova no Azerbaidžānas. Naila  Atvērtās sabiedrības institūta finansētā projekta ietvaros veiks pētījumu par saprātīgiem pielāgojumiem nodarbinātībā un izglītībā personām ar garīga rakstura traucējumiem. Naila ir ieguvusi bakalaura grādu tiesību … Continue reading

Eiropas Padomes Cilvēktiesību komisārs Tomass Hammarbergs aicina dalībvalstis atzīt personu ar invaliditāti tiesības uz neatkarīgu dzīvi un iekļaušanu sabiedrībā

Eiropas Padomes Cilvēktiesību komisārs Tomass Hammarbergs šodien publicējis tematisko ziņojumu par personu ar invaliditāti tiesībām dzīvot patstāvīgi un būt iekļautām sabiedrībā. Ziņojums tapa laika posmā no 2011. gada aprīļa līdz decembrim, konsultējoties ar vairākām starptautiska un nacionāla mēroga sabiedriskajām organizācijām. … Continue reading

Council of Europe Commissioner for Human Rights Issue Paper on “The right of people with disabilities to live independently and be included in the community”, Strasbourg, 13 March 2012

On 13 of March 2012, the Council of Europe Commissioner for Human Rights published the issue paper “The right of people with disabilities to live independently and be included in the community.” It has been developed in consultation with a … Continue reading

The Council of Europe Commissioner for Human Rights Issue Paper on the right to legal capacity of people with intellectual and psycho-social disabilities, Strasbourg 20 February 2012

On 20 February 2012, the Council of Europe Commissioner for Human Rights, Thomas Hammarberg has published an issue paper on the right to legal capacity of people with intellectual and psycho-social disabilities. “This Issue Paper describes the challenges faced by … Continue reading

RC ZELDA viedoklis par NRA 06.01.2012. publikāciju

RC ZELDA viedokli par Neatkarīgās Rīta Avīzes (NRA) publikāciju “Savaldīs garīgi slimo mantkārīgos radus” lasīt šeit