Biedrība „Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem „ZELDA”” izsludina konkursu uz grāmatveža amatu

Sludinājuma datums: 2009. gada 5. maijs

Pienākumi:

 • – Biedrības materiālo, darbaspēku un finansu resursu izmantošanas un biedrības īpašuma
 • saglabāšanas kontrole;
 • – Bankas operāciju veikšana;
 • – Grāmatvedības dokumentācijas apstrāde, uzskaite un kontrole atbilstoši LR
 • normatīvajiem aktiem par grāmatvedību;
 • – Darba algu aprēķina veikšana;
 • – Konsultāciju un padomu sniegšana grāmatvedības jautājumos biedrības vadībai;
 • – Projektu budžetu sastādīšana, kontrolēšana un finanšu atskaišu gatavošana;
 • – Finanšu pārskatu, grāmatvedības reģistru, attaisnojuma dokumentu un grāmatvedības
 • organizācijas dokumentu gatavošana un kārtošana;
 • – Citu nepieciešamo grāmatvedības uzskaites funkciju veikšana

Prasības:

 • – Augstākā izglītība (grāmatvedības, ekonomikas vai finansu jomā)
 • – Labas latviešu un angļu valodas zināšanas
 • – Pieredze Eiropas Savienības projektu administrēšanā
 • – Pieredze Sabiedrības integrācijas fonda projektu administrēšanā
 • – Pieredze darbā ar nevalstisko sektoru
 • – Pieredze darbā ar Valsts kasi
 • – Pieredze darbā ar datoru un grāmatvedības programmu UVIS (no 11.02.2009.- Horizon
 • Start)

 

Plānotā darba slodze: vidēji 20-25 stundas mēnesī

Kontaktinformācija:

Lūdzam 2009.  gada  līdz  5. jūnijam (ieskaitot) sūtīt CV un pieteikuma vēstuli uz e-pastu:
[email protected] vai pa pastu: Mārupes iela 4-41, Rīga, LV-1002.


Comments are closed.