Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem „ZELDA” veicina deinstitucionalizāciju un sabiedrībā balstītu garīgās veselības aprūpes pakalpojumu attīstību cilvēkiem ar psihiskās veselības traucējumiem un cilvēkiem ar intelektuālās attīstības traucējumiem caur pētījumu, cilvēktiesību monitoringa, juridiskās interešu aizstāvības un sabiedrības informēšanas un izglītošanas aktivitātēm. 

Latest news

Informācija iedzīvotājiem, kas vēršas RC ZELDA pēc juridiskās palīdzības jautājumos par personas rīcībspēju

Biedrība “Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem “ZELDA”” sniedz personām ar garīga rakstura traucējumiem un viņu piederīgajiem, kā arī valsts un pašvaldību darbiniekiem un citām saistītām personām, bezmaksas juridiskās konsultācijas. Tāpat nepieciešamības gadījumā tiek sagatavoti dažādi juridiska rakstura dokumenti. Viens … Continue reading

Aicinām darbā atbalsta personu darbam Tukuma novadā un Jūrmalas pilsētā

Biedrība “Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem “ZELDA” (turpmāk RC ZELDA), reģ. Nr. 40008114387 aicina darbā atbalsta personu lēmumu pieņemšanā – sociālo mentoru darbam ar Tukuma novadā un Jūrmalas pilsētā dzīvojošām pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem. Atbalsta personas lēmumu pieņemšanā pakalpojumu biedrība RC … Continue reading

RC ZELDA ir uzsākusi īstenot Sabiedrības integrācijas fonda finansētu projektu “Būt sadzirdētam!”

2022. gada janvārī RC ZELDA uzsāka īstenot Sabiedrības integrācijas fonda finansētu projektu “Būt sadzirdētam!”. Projekta mērķis ir īstenot personu ar garīga rakstura traucējumiem tiesību un interešu aizstāvību, attīstot un stiprinot personu ar garīga rakstura traucējumiem pašaizstāvības spējas un veicot izpēti … Continue reading