Aicinām darbā atbalsta personu darbam Tukuma novadā un Jūrmalas pilsētā

Biedrība “Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem “ZELDA” (turpmāk RC ZELDA), reģ. Nr. 40008114387 aicina darbā atbalsta personu lēmumu pieņemšanā – sociālo mentoru darbam ar Tukuma novadā un Jūrmalas pilsētā dzīvojošām pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem.

Atbalsta personas lēmumu pieņemšanā pakalpojumu biedrība RC ZELDA nodrošina sadarbībā ar Tukuma novada Sociālo dienestu un Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvaldi.

Kas ir Atbalsta personas pakalpojums lēmumu pieņemšanā?

Atbalsta personas pakalpojums lēmumu pieņemšanā ir personai ar GRT sniegts atbalsts lēmumu pieņemšanā, lai palīdzētu viņai vienlīdzīgi ar citiem sabiedrības locekļiem īstenot savu tiesībspēju un rīcībspēju. Atbalsts lēmumu pieņemšanā ļauj personai paust savu gribu, izvēli, plānot un pašai pieņemt lēmumus par savu dzīvi, veselības un sociālo aprūpi, finansēm un īpašumiem, kā arī palīdz personai paplašināt savu dabisko atbalsta loku, palīdz pilnveidot spējas pārstāvēt sevi un aizsargāt savas tiesības un intereses. Pakalpojuma ietvaros atbalsts tiek nodrošināts 6 dzīves jomās: tiesību un interešu aizstāvības jomā, finanšu jomā, ikdienas dzīves jomā, veselības aprūpes jomā, sociālā aprūpes jomā un atbalsta loka veidošanā.

Atbalsta personas lēmumu pieņemšanā galvenie darba pienākumi:

 • atbalsta sniegšana lēmumu pieņemšanā personām ar garīga rakstura traucējumiem (turpmāk – atbalstāmajām  personām);
 • atbalstāmo personu atbalsta plāna sagatavošana, balstoties uz stipro pušu un vajadzību izvērtēšanu;
 • palīdzība atbalstāmajām personām apzināt un piesaistīt nepieciešamos resursus, veicinot atbalstāmo personu motivāciju lēmumu pieņemšanā un saistīto problēmu risināšanā;
 • palīdzība dokumentu sagatavošanā iesniegšanai valsts un pašvaldību institūcijās;
 • atbalsta loka veidošana atbalstāmajām personām;
 • atbalstāmās personas patstāvīgai dzīvei nepieciešamo lēmumu pieņemšanas prasmju attīstīšana un veicināšana (t.sk. nodrošināt lēmuma pieņemšanai nepieciešamo informāciju un sniegt to atbalstāmajai personai saprotamā veidā un valodā, kā arī sniegt nepieciešamo atbalstu, lai atbalstāmā persona varētu paust savu gribu un izdarīt patstāvīgu izvēli);
 • iknedēļas saturisko atskaišu un mēneša atskaites – atbalsta personas pakalpojuma uzskaites lapas sagatavošana.

Prasības kandidātam:

 • pirmā vai otrā līmeņa augstākā izglītība sociālajā darbā, sociālajā aprūpē, sociālajā rehabilitācijā, psiholoģijā tiesību zinātnēs vai citās
  sociālajās vai humanitārajās zinātnēs;
 • vēlamas pamatprasmes un pieredze darbā un komunikācijā ar personām ar garīga rakstura traucējumiem;
 • labas latviešu valodas zināšanas (austākā līmeņa 2. pakāpe (C2));
 • vēlamas krievu valodas zināšanas;
 • pamatzināšanas par valsts pārvaldi un prasme sagatavot dokumentus valsts un pašvaldību institūcijām;
 • prasme strādāt ar datoru;
 • prasme strādāt gan individuāli, gan komandā;
 • spēja plānot savu darbu individuāli;
 • augsta saskarsmes kultūra, komunikabilitāte, empātija, tolerance un atvērtība jaunām idejām.


Šī amata pienākumu veikšanai saskaņā ar MK noteikumiem Nr.720 (09.10.2021), Nr.662 (28.09.2021) ir nepieciešams Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.

Atbalsta personai nepieciešamās kompetences:

 • iecietība pret personām ar GRT, lai veidotu veiksmīgu kontaktu;
 • spēja analizēt situāciju un identificēt iespējamos cilvēktiesību pārkāpumus pret atbalstāmo personu;
 • spēja strādāt komandā un piemēroties mainīgiem darba apstākļiem;
 • spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus, komunicēt, risināt problēmas un konfliktus;
 • spēja motivēt atbalstāmo personu pārmaiņām;
 • spēja plānot un organizēt savu darbu;
 • augsti ētikas standarti.

Mēs piedāvājam:

 • nepilna laika darba slodzi ar summēto darba laiku;
 • darbu, ko var apvienot ar pamata darbu;
 • darba laiks tiek organizēts, pamatojoties uz katrai atbalstāmajai personai, izstrādātu atbalsta plānu;
 • atalgojumu 7.15 EUR/h pirms nodokļu nomaksas, slēdzot ar personu terminētu darba līgumu (darba līguma termiņš 31.12.2022., ar iespēju līgumu pagarināt);
 • apmācību pirms darba uzsākšanas, regulāru pakalpojuma koordinatora, sociālā darbinieka un citu RC ZELDA speciālistu atbalstu ikdienas darbā, kovīzijas vai supervīzijas.

Pieteikumu ar CV un motivācijas vēstuli lūgums sūtīt: Ievai Leimanei-Veldmeijerei – [email protected]


Comments are closed.