Konsultatīvās padomes dalībnieki apmeklēja “Laimas” šokolādes muzeju

11. jūlijā RC ZELDA īstenotā SIF projekta “Atbalsts cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem patstāvīgai dzīvei sabiedrībā” (Nr.2017.LV/NVOF/DAP/MAC/051/02) ietvaros mūsu Konsultatīvās  padomes dalībnieki apmeklēja “Laimas” šokolādes muzeju Starptautiskajā šokolādes dienā. Tā kā jau projekta sākumā tika identificēts viens no aktuālākajiem jautājumiem par prasmju un dotību izzināšanu ēdienu gatavošanā, mēs radām iespēju piepildīt dalībnieku vēlmi, paplašināt zināšanas arī saldumu pasaulē, iepazīstoties ar “Laimas” vēsturi, kā arī atklāt šokolādes gatavošanas tradīcijas.

Baudījām šokolādes dzērienu un konfektes, un uzzinājām kakao pupas stāstu – no Āfrikas koka zara līdz šokolādes radīšanai “Laimas” fabrikā. Muzeja telpās apskatījām arī vēsturisko konfekšu iesaiņojumu izstādi un krāšņu baleta tērpu kolekciju, kas darināta pēc Laimas konfekšu motīviem. Paldies šokolādes muzeja darbiniekiem par mājīgo uzņemšanu un aizraujošu stāstījumu. Šokolādes muzeja apmeklējums mūs iedvesmoja, un nākamo ēdienu gatavošanas nodarbību varētu veltīt saldo ēdienu gatavošanai un kā galveno sastāvdaļu izmantot “Laimas” šokolādi.

Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.


Komentāri slēgti.