Projekta “Atbalsta personas lēmumu pieņemšanā pakalpojuma nodrošināšana” īstenošanas progress

2022. gada 1. novembrī Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem “ZELDA” uzsāka īstenot Centrālās finanšu un līguma aģentūras atbalstītu projektu “Atbalsta personas lēmumu pieņemšanā pakalpojuma nodrošināšana”. Laikā līdz 2023. gada 28. aprīlim atbalsts sniegts 40 pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem 6 Latvijas pašvaldībās: Liepājas, Daugavpils, Jelgavas valstspilsētās un Bauskas, Jēkabpils un Dienvidkurzemes novados.

Atbalsta personas lēmumu pieņemšanā pakalpojums tiek sniegts sekojošās jomās:

  • Tiesību un interešu aizstāvības jomā – atbalsts sniegts komunikācijā ar dažādām valsts un pašvaldību iestādēm. Vairākām atbalstāmajām personām palīdzēts saņemt Personas apliecības.

  • Ikdienas dzīves jomā – atbalsts sniegts, risinot jautājumus, kas saistīti ar nodarbinātību, izglītību, ikdienas sadzīves un pašaprūpes prasmju pilnveidošanu, kā arī digitālo prasmju apguvi un e-pakalpojumu izmantošanu. Vairākas atbalstāmās personas uzsākušas strādāt (nepilnas slodzes darbs) vai aktīvi meklē darbu, izsūtot CV, ejot uz darba pārrunām vai reģistrējoties Nodarbinātības valsts aģentūrā. Tāpat atbalsts sniegts, risinot jautājumu, kas saistīts ar izglītības nodrošināšanu atbalstāmās personas bērnam. Ņemot vērā ierobežotos finanšu resursus, atbalstāmajām personām īpaši nozīmīga ir palīdzība, kas tiek sniegta iepirkšanās laikā – gan sastādot pirkumu sarakstus, gan izvēloties preces un izdevīgākās iepirkšanās vietas. Vairākiem pakalpojuma saņēmējiem atbalsta persona ir palīdzējusi pilnveidot ēst gatavošanas un dzīvesvietas uzkopšanas prasmes, vienlaikus skaidrojot veselīga uztura un sakoptas vides nozīmi ikdienas dzīves kvalitātes uzlabošanā.

  • Veselības aprūpes jomā – vairākas atbalstāmās personas uzsākušas risināt sev būtiskas veselības problēmas – sadarbojas ar psihiatru, apmeklē zobārstu, acu ārstu, terapeitu, neirologu, u.c. speciālistus. Atbalsts sniegts nepieciešamo speciālistu apzināšanā, pierakstu uz konsultāciju vai izmeklējumu veikšanā, apmeklējot medicīnas iestādes un komunikācijā ar veselības aprūpes speciālistiem. Būtiski, ka atsevišķos gadījumos personas sākušas regulāri lietot medikamentus, tiek risināts jautājums ar alkohola atkarību, kā arī dažas atbalstāmās personas apzinājušās nepieciešamību nodrošināt medicīnisko aprūpi saviem bērniem.

  • Sociālās aprūpes jomā – vairākām personām nokārtots trūcīgās vai maznodrošinātās personas statuss, kas dod iespēju saņemt arī pārtikas un higiēnas pakas. Tāpat atsevišķām personām rasta iespēja izmanot zupas virtuves pakalpojumu, kā arī nodrošināts atbalsts saziņai ar Sociālo dienestu, lai saņemtu nepieciešamo palīdzību.

  • Atbalsta loka veidošanas jomā – regulārs atbalsts sniegts attiecību uzturēšanā, uzlabošanā un izveidošanā ar ģimenes locekļiem, tuviniekiem, kaimiņiem un citiem cilvēkiem. Viena no atbalstāmajām personām ir noticējusi savām spējām un uzsākusi vadīt iniciatīvu grupu cilvēkiem, kuri jūtas vientuļi. Vairākas atbalstāmās personas turpina pilnveidot savus talantus un vaļaspriekus – pērļo, glezno un rīko gleznu izstādes, rīko sveču liešanas darbnīcas, vai vada ekskursijas. Viena no atbalstāmajām personām apmeklē kursus, lai pilnveidotu zināšanas neirografikā un saņemtu instruktora sertifikātu, kas dotu iespēju vadīt mācības nelielām grupām. Tāpat pakalpojuma saņēmēji labāk socializējas un biežāk atrodas ārpus mājas – ir sākuši iziet pastaigāties, iet uz radošajām darbnīcām, teātri, izstādēm, bibliotēku vai kafejnīcu, apmeklē sporta nodarbības, ko līdz šim baidījušies darīt. Atbalstāmajām personām paplašinās atbalsta loks – atraduši domubiedrus ar ko parunāties, dodas uz biedrībām, kā arī vieni paši apciemo draugus citās pilsētās.

Atbalsta personas atzinušas, ka sadarbības rezultātā atbalstāmās personas ir kļuvušas drošākas, tām audzis pašvērtējums un pārliecība par savām spējām. Atbalstāmās personas atklātāk runā par sevi un savām vajadzībām, neizvairās no pašu radītiem konfliktiem, drosmīgāk pauž savas domas un nebaidās uzdot jautājumus, meklē risinājums problēmām, kā arī lūdz atbalstu, kad tas ir nepieciešams.


Comments are closed.