Uzsākts iekļaujošās izglītības projekts par atbalstīto lemtspēju

Publicēts: 31.01.2017.

RC ZELDA kopā ar partnerorganizācijām no Čehijas, Lietuvas, Lielbritānijas, Slovākijas un Spānijas  īsteno Eiropas Komisijas ERASMUS+ programmas finansētu projektu IDEA 12 – “Inclusive Direction in Education of Adults on Article 12”. Projekta ietvaros tiks izstrādāts pozīcijas dokuments par tiesībām uz pilnu rīcībspēju un atbalstu lēmumu pieņemšanā; sagatavots ziņojums par labās prakses piemēriem atbalstītās lemtspējas īstenošanā; sagatavota rokasgrāmata par iekļaujošo apmācību un katrs partneris organizēs iekļaujošās apmācības seminārus. 

 

2017. gada 16.-19. janvārī Žilinā (Slovākijā) notika pirmā iekļaujošā apmācība par atbalstīto lemtspēju, sagatavojot treneru pārus (katru pāri veido persona ar invaliditāti un persona bez invaliditātes). Treneru apmācība turpināsies šī gada jūlijā Līdsā (Lielbritānijā), kad dalībnieki apgūs vieglās valodas tekstu sagatavošanu un mācīsies pārbaudīt vieglās valodas tekstu atbilstību mērķa grupas vajadzībām.

 

Projekts Nr. 2016-1-CZ-01-KA204-023975 tiek īstenots laika periodā no 2016. gada 1. septembra līdz 2018. gada 31. decembrim ERASMUS+ programmas Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņa pieaugušo izglītības sektorā ietvaros. Projekta īstenotāji: QUIP (Čehija); Land of Harmony (Slovākija), PLENA INCLUSION ESPANA (Spānija); RESURSU CENTRS ZELDA (Latvija); CHANGE People (Lielbritānija), TUYA (Spānija); “LIETUVOS NEIGALIUJU FORUMAS” (Lietuva) un Čārlza Prāgas un universitātes Protestantu teoloģijas fakultāte (Čehija).


Comments are closed.