Aktivitātes

Noslēdzies biedrības RC ZELDA īstenotais projekts “Biedrības Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem “ZELDA” kapacitātes stiprināšana”

31.10.2016. 2016. gada 31. oktobrī noslēdzās biedrības “Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem “ZELDA” periodā no 1. jūnija līdz 31. oktobrim īstenotais, Sabiedrības integrācijas fonda atbalstītais un ar Latvijas valsts budžeta līdzekļiem finansētais projekts “Biedrības Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem … Lasīt vairāk

Noslēdzies biedrības RC ZELDA īstenotais projekts “Cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem pašnoteikšanās stiprināšana”

31.10.2016. 2016. gada 31. oktobrī noslēdzās biedrības “Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem “ZELDA” periodā no 1. jūnija līdz 31. oktobrim īstenotais Sabiedrības integrācijas fonda atbalstītais un ar Latvijas valsts budžeta līdzekļiem finansētais projekts “Cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem pašnoteikšanās … Lasīt vairāk

RC ZELDA uzsāk īstenot projektu “Cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem pašnoteikšanās stiprināšana”

Laika periodā no 2016. gada 1. jūnija līdz 31. oktobrim RC ZELDA īsteno Sabiedrības integrācijas fonda atbalstītu un no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem finansētu projektu “Cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem pašnoteikšanās stiprināšana”. Projekta mērķis ir nodrošināt bezmaksas juridisko palīdzību cilvēkiem … Lasīt vairāk

RC ZELDA organizē konferenci “Atbalstītās lemtspējas ieviešana Latvijā un citu valstu pieredze”

Sabiedrības integrācijas fonda finansētā projekta “Pilotprojekts atbalstītās lemtspējas ieviešanai Latvijā” ietvaros RC ZELDA 2016. gada 25. aprīlī  organizē konferenci “Atbalstītās lemtspējas ieviešana Latvijā un citu valstu pieredze”.  Tajā uzstāsies RC ZELDA pētnieki, kā arī Čehijas un Bulgārijas partnerorganizāciju pārstāvji, stāstot … Lasīt vairāk

RC Zelda ir iesniegusi viedokli Tieslietu ministrijai par alternatīvu mehānismu nepieciešamību

Biedrība “Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem “ZELDA”” īstenotā projekta “Pilotprojekts atbalstītās lemtspējas ieviešanai Latvijā” ietvaros sagatavojusi un iesniegusi viedokli Tieslietu ministrijai par nepieciešamajiem grozījumiem rīcībspējas institūtā alternatīvu mehānismu izveidei (pdf), nodrošinot, ka rīcībspējas ierobežošana tiek izmantots kā galējais līdzeklis.

Pilotprojekts atbalstītās lemtspējas ieviešanai Latvijā

Projekta īstenotājs: Biedrība „Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem „ZELDA”” Programma, kuras ietvaros atbalstīts projekts: Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) finanšu instrumenta 2009. – 2014. gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogramma „NVO projektu programma” Projekta nosaukums: Pilotprojekts atbalstītās lemtspējas ieviešanai Latvijā … Lasīt vairāk

Iespēja Latvijas pašvaldību sociālajiem darbiniekiem pilnveidot zināšanas darbā ar personām ar garīga rakstura traucējumiem

Latvijas pašvaldību sociālajiem darbiniekiem iespējams apgūt uz personu vērstās domāšanas un plānošanas metodes, kas būtiski palīdz darbā ar personām ar garīga rakstura traucējumiem. Kursa dalībnieki tiks iepazīstināti ar uz personu vērsto plānošanu, kas ir viena no efektīvākajām un inovatīvākajām metodēm … Lasīt vairāk

RC ZELDA sniedza atzinumu par likumprojektu “Grozījumi Ārstniecības likumā”

RC ZELDA sniedza atzinumu par likumprojektu „Grozījumi Ārstniecības likumā,” lai informētu par Latvijai saistošajiem standartiem un uzņemtajām saistībām atbilstoši starptautiskajiem cilvēktiesību dokumentiem.

RC ZELDA sniedz viedokli par Eiropas Padomes Bioētikas komitejas rekomendāciju projektu

Biedrība “Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem “ZELDA””  2015. gada 12. oktobrī sniedza viedokli par Eiropas Padomes Bioētikas komitejas izstrādāto rekomendāciju projektu par personu ar garīga rakstura traucējumiem cilvēktiesību un cieņas aizsardzību, ja persona ievietota un ārstēta pret savu gribu. … Lasīt vairāk

Turpinās Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma grozījumu izskatīšana Saeimas Sociālo un darba lietu komisijā

Biedrība „Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem „ZELDA”” 2015. gada 27. martā iesniedza Saeimas Sociālo un darba lietu komisijai priekšlikumus par likumprojektu nr.148/Lp12 „Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā.” Ar priekšlikumu tekstu varat iepazīties šeit. RC ZELDA turpina piedalīties … Lasīt vairāk

RC ZELDA sniedz viedokli par Latvijas otro nacionālo ziņojumu ANO Cilvēktiesību padomei

Biedrība „Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem „ZELDA” 2015.gada 16. jūlijā saņēma lūgumu sniegt viedokli, komentārus un priekšlikumus par izstrādāto Latvijas otro nacionālo ziņojumu ANO Cilvēktiesību padomei. Ar RC ZELDA 2015. gada 27. jūlijā sagatavoto viedokli LR Ārlietu ministrijai varat … Lasīt vairāk

RC ZELDA sniedz viedokli par Ministru kabineta noteikumu projektu “Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide”

2015. gada 9. novembrī Biedrība “Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem “ZELDA”” iesniedza LR Labklājības ministrijai viedokli par Ministru kabineta noteikumu “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai … Lasīt vairāk

RC ZELDA uzsākusi sadarbību ar Valsts policijas koledžu

2015.gada 30.septembrī un 22.oktobrī biedrība “Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem “ZELDA”” sadarbībā ar Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Valsts policijas koledžu organizēja vienas dienas semināru policijas darbiniekiem par saskarsmi ar personām ar garīga rakstura traucējumiem. Semināra organizēšanu finansiāli nodrošināja Atvērtās … Lasīt vairāk

RC ZELDA 2015. gada jūnijā sniegtie viedokļi Labklājības ministrijai

2015. gada jūnijā RC ZELDA sagatavoja un iesniedza Labklājības ministrijai divus viedokļus – par Rīcības plāna deinstitucionalizācijas īstenošanai 2015.- 2020. gadam projektu un par „ANO Konvencijas personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanas pamatnostādņu 2014.-2020. gadam” īstenošanas plānu 2015.-2017. gadam.   Publicēts: … Lasīt vairāk

RC ZELDA piedalās Latvijas prezidentūras ES Padomē ietvaros organizētajā konferencē par deinstitucionalizāciju

2015. gada 15. jūnijā RC ZELDA piedalījās Latvijas prezidentūras ES Padomē ietvaros organizētajā konferencē „Deinstitucionalizācija un sociālās aprūpes politika Latvija”. RC ZELDA direktore vadīja konferences 2. plenārsēdi – „Labā prakse – priekšnoteikums veiksmīgam deinstitucionalizācijas procesam” un darba grupu „Deinstitucionalizācija pilngadīgām … Lasīt vairāk

RC Zelda sniedz viedokli par nepieciešamību pārskatīt statistikas datu vākšanu par bērniem ar garīga rakstura traucējumiem

RC ZELDA laikā no 2013. gada maija līdz 2015. gada maijam kopā ar deviņām Eiropas Savienības dalībvalstīm veica Eiropas Savienības finansētu pētījumu par bērnu ar garīga rakstura traucējumiem (gan bērnu ar intelektuālās attīstības traucējumiem, gan bērnu ar psihiskām saslimšanām) pieeju … Lasīt vairāk

RC Zelda sniedz priekšlikumus Kriminālprocesa likuma grozījumiem, lai ieviestu Eiropas Savienības 2012.gada 25.oktobra Cietušo Direktīvu 2012/29/EU

2015.gada 15.janvārī Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināts likumprojekts nr.VSS-63 „Grozījumi Kriminālprocesa likumā”. Ar konkrētajiem grozījumiem paredzēts ieviest Eiropas Savienības 2012.gada 25.oktobra direktīvu 2012/29/EU (Cietušo Direktīva) ar ko nosaka noziegumos cietušo tiesību, atbalsta un aizsardzības minimālos standartus. Direktīvas mērķis ir ieviest … Lasīt vairāk

RC Zelda sniedz viedokli par nepieciešamajiem grozījumiem Bāriņtiesu likumā

RC ZELDA laikā no 2013.-2015.gadam kopā ar deviņām Eiropas Savienības dalībvalstīm[1] veica Eiropas Savienības finansētu pētījumu par bērnu ar garīga rakstura traucējumiem (gan bērnu ar intelektuālās attīstības traucējumiem, gan bērnu ar psihiskām saslimšanām) pieeju tiesību aizsardzības līdzekļiem. Pētījumā tiek vērtēts, … Lasīt vairāk

Projekts „Līdzvērtīgu iespēju nodrošināšana cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem”

Biedrība „Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem „ZELDA”” laika periodā no 2015.gada 2.marta līdz 2015.gada 15.novembrim īstenoja projektu „Līdzvērtīgu iespēju nodrošināšana cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem” Rīgas pašvaldības iedzīvotājiem, nodrošinot bezmaksas juridiskās konsultācijas Rīgas pašvaldībā dzīvojošiem cilvēkiem ar garīga rakstura … Lasīt vairāk

Biedrība „Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem „ZELDA”” aicina uz informatīvu semināru par „Pilotprojekta atbalstītās lemtspējas ieviešanai Latvijā” ieviešanas gaitu

Biedrība “Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem “ZELDA”” kopš 2014. gada septembra īsteno Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammas „Nevalstisko organizāciju projektu programmas” finansētu projektu “Pilotprojekts atbalstītās lemtspējas ieviešanai Latvijā”, kura rezultātā tiks ieviests … Lasīt vairāk

RC ZELDA sniedz informāciju Latvijas Republikas (LR) tiesībsargam par steidzami risināmām cilvēktiesību un labas pārvaldības problēmām Latvijā

RC ZELDA bija viena no nevalstiskā sektora pārstāvēm cilvēktiesību jomā, pie kuras 2014. gada 20. janvārī vērsās LR tiesībsargs, ar lūgumu sniegt ieskatu par steidzami risināmām cilvēktiesību un labas pārvaldības problēmām Latvijā. 2014. gada 31. janvārī RC ZELDA sniedza savu … Lasīt vairāk

RC Zelda viedoklis par pirmo Latvijas Republikas ziņojumu ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanu

2013. gada 2. decembrī RC „Zelda” iesniedza Labklājības ministrijai savus komentārus par Labklājības ministrijas sagatavoto pirmo Latvijas Republikas ziņojumu par Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām ieviešanu. RC ZELDA iesniegtais viedoklis pieejams šeit. Publicēts 03-12-2013

RC ZELDA iesniegusi tematisko ziņojumu ANO Cilvēktiesību komitejai par ANO Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām izpildi

Biedrība RC ZELDA iesniegusi tematisko ziņojumu par personu ar garīga rakstura traucējumiem tiesību ievērošanu ANO Cilvēktiesību komitejai. Ziņojums tapis, reaģējot uz publicēto ANO Cilvēktiesību komitejas 109. sesijas dienaskārtību[1]. 109. sesija norisināsies laikā no šī gada 14. oktobra līdz 1. novembrim, … Lasīt vairāk

RC ZELDA atzinums par Labklājības ministrijas sagatavotajām Pamatnostādnēm sociālo pakalpojumu attīstībai 2014. -2020. gadam

2013. gada 1. augustā MK valsts sekretāru sanāksmē tika izsludinātas Labklājības ministrijas (LM) “Pamatnostādnes sociālo pakalpojumu attīstībai 2014. – 2020. gadam”, kuru sagatavošanas darba grupā aktīvi piedalījās arī biedrība RC ZELDA. Lai gan ZELDA kopumā atbalsta šo projektu, uzskatot, ka … Lasīt vairāk

Cilvēktiesību pārkāpumi tiesu darbā

2013.gada 26.martā Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem „ZELDA” (RC „ZELDA”) vērsās Ģenerālprokuratūrā ar lugumu iesniegt protestus par vairākiem rajona tiesu spriedumiem ar kuriem personām atņemta vai ierobežota rīcībspēja. RC ZELDA uzmanību piesaistīja vairāki tiesu spriedumi, kas pasludināti laika periodā … Lasīt vairāk

RC ZELDA viedoklis par NRA 06.01.2012. publikāciju

RC ZELDA viedokli par Neatkarīgās Rīta Avīzes (NRA) publikāciju “Savaldīs garīgi slimo mantkārīgos radus” lasīt šeit

RC ZELDA organizē mācību semināru par uz personu vērstās domāšanas metodēm

RC ZELDA sadarbībā ar Michael Smull (Support Development Associates, ASV) 2011. gada 5.-7. decembrī rīkoja 2.5 dienu mācību semināru, kura mērķis bija iepazīstināt dalībniekus ar uz personu vērstās domāšanas un plānošanas metodēm. Šo metožu apguve ir ļoti būtisks deinstitucionalizācijas un … Lasīt vairāk

RC ZELDA viedoklis Saeimai par rīcībspējas institūta grozījumiem

Saeima sākusi izskatīt Civillikuma, Civilprocesa likuma un Bāriņtiesu likuma grozījumus par izmaiņām rīcībspējas institūtā. Izmaiņas ierosinātas pēc LR Satversmes tiesas 2010.gada 27.decembra sprieduma lietā Nr. 2010-38-01, kurā konstatēts, ka pilna rīcībspējas atņemšana personām ar garīga rakstura traucējumiem, neatbilst cilvēktiesībām. Šobrīd … Lasīt vairāk

Rīcībspēja un tās ierobežošanas alternatīvas ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām kontekstā

2011.gada 23.martā RC "Zelda" sadarbībā ar "Personu ar garīga rakstura traucējumiem interešu aizstāvības centru" (Ungārija) (Mental Disability Advocacy Center) rīkoja konferenci likumdevējiem un politikas veidotājiem "Rīcībspēja un tās ierobežošanas alternatīvas ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām kontekstā". Konferences mērķis … Lasīt vairāk

Psihiatrijas pakalpojumu lietotāju interešu aizstāvības attīstība Latvijā.

Projekta īstenotājs: Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem „ZELDA" Programma, kuras ietvaros atbalstīts projekts: EEZ un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta Nevalstisko organizāciju fonda grantu shēmas  „NVO projektu programma". Projekta nosaukums: Psihiatrijas pakalpojumu lietotāju interešu aizstāvības attīstība Latvijā Projekta īstenošanas … Lasīt vairāk

Vasaras seminārs psihiatrijas pakalpojumu lietotāju organizāciju aktīvistiem

2010.gada 16.jūlijā Jaunķemeru kūrorta un rehabilitācijas centrā RC "ZELDA" rīkoja vasaras semināru psihiatrijas pakalpojumu lietotāju organizāciju aktīvistiem. Seminārā varēja gūt ieskatu mākslas, mūzikas, kā arī deju un kustību terapijas nodarbībās. Psihiatrijas pakalpojumu lietotāju organizāciju aktīvisti tika informēti par saprātīgas pielāgošanas … Lasīt vairāk

Cilvēktiesības tiesvedības procesos pret personām ar garīga rakstura traucējumiem

2010.gada 28.maijā RC "Zelda" organizēja semināru tiesu sistēmas profesionāļiem: tiesnešiem, prokuroriem un advokātiem "Cilvēktiesības tiesvedības procesos pret personām ar garīga rakstura traucējumiem." Semināra mērķis bija sekmēt tiesu sistēmas profesionālu kapacitātes celšanu attiecībā uz starptautiskajiem cilvēktiesību standartiem saistībā ar psihiatrisko palīdzību … Lasīt vairāk

Pasaules Veselības organizācijas garīgās veselības deklarācijas un rīcības plāna ieviešana Latvijā

Ziņojuma prezentācija Pasākuma norises vieta: Viesnīca Monika, zāle Glory, Rīga, Elizabetes iela 21 Pasākuma norises laiks: 2009. gada 18. decembris, plkst. 11:00 – 13:30 Ziņojuma finansētāji: Nīderlandes Karalistes vēstniecība Latvijā, Atvērtās sabiedrības institūts (Budapešta), Sorosa fonds-Latvija. 10:40 – 11:00  Dalībnieku … Lasīt vairāk

Eiropas Pacientu tiesību diena 2009

Konferences programma   Norises laiks: 2009. gada 17. aprīlis Norises vieta: Viesnīca „MARITIM Park Hotel Rīga", Slokas iela 1, Rīga Organizētāji: RAKUS „Pacientu Ombuds" un Biedrība „Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem ZELDA" sadarbībā ar Sabiedrības veselības aģentūru un Active … Lasīt vairāk

Vai Latvijai ir vajadzīga ANO Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām?

Norises vieta: Rīgā, viesnīcas ‘'ISLANDE HOTEL'' konferenču zālē Altings A+B, Ķīpsalas ielā 20 Semināra norises datums: 2008. gada 11. jūnijs Semināra finansētājs: Sorosa fonds-Latvija Semināra organizētājs: Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem „ZELDA"   9.30 – 10:00 Dalībnieku reģistrācija 10:00 … Lasīt vairāk