Projekta īstenošanas gaita un sasniegtie rezultāti

Pārskats par paveikto projekta atbalstītās lemtspējas ieviešanai Latvijā pirmajos desmit mēnešos

Pārskats par pirmajiem 10 mēnešiem (01.09.2014-30.06.2015), kopš biedrība “Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem “ZELDA”” (RC ZELDA) īsteno pilotprojektu atbalstītās lemtspējas ieviešana Latvijā (turpmāk – Projekts) Projekta mērķi ir nodrošināt personu ar garīga rakstura traucējumiem (gan personu ar intelektuālās attīstības … Lasīt vairāk