Par mums

Biedrība Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem „ZELDA” dibināta 2007. gada 1. aprīlī un reģistrēta Uzņēmumu reģistrā 2007. gada 18. aprīlī ar reģistrācijas numuru 40008114387. Organizācija dibināta uz biedrības „Latvijas Cilvēktiesību centrs” (LCC) programmas „Cilvēku ar garīgās attīstības traucējumiem un garīgi slimo cilvēku interešu aizstāvībai” saturiskās bāzes, pārņemot līdzšinējās LCC aktivitātes garīgās veselības jomā.

Biedrības mērķis ir veicināt cilvēku ar garīgiem traucējumiem – gan cilvēku ar intelektuālās attīstības traucējumiem, gan cilvēku ar psihiskās veselības traucējumiem tiesību ievērošanu un interešu aizstāvību.

Lai sasniegtu Biedrības mērķi, Biedrība īsteno šādus uzdevumus:

 • pētījumu un politikas analīzes veikšana un atzinumu sniegšana cilvēku ar garīgiem traucējumiem tiesību jomā;
 • sabiedrības, garīgās veselības aprūpes iestāžu, tiesību aizsardzības iestāžu, nevalstisko organizāciju, plašsaziņas līdzekļu, cilvēku ar garīgiem traucējumiem un citu mērķa grupu izglītošana;
 • sabiedriskas diskusijas veicināšana par jautājumiem, kas ietilpst Biedrības darbības jomā;
 • cilvēktiesību monitoringa veikšana sociālās un garīgās veselības aprūpes institūcijās;
 • informatīvo resursu centra veidošana garīgās veselības jomā;
 • starptautisko kontaktu veidošana, attīstīšana un uzturēšana informācijas, pētījumu un pieredzes apmaiņai garīgās veselības jomā;
 • juridiskās palīdzības sniegšana cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem, kā arī personu pārstāvība tiesās, kā arī valsts un pašvaldības iestādēs jautājumos, kas ietilpst Biedrības darbības jomā;
 • atzinumu un konsultāciju nodrošināšana iestādēm un organizācijām, kuras sniedz sabiedrībā balstītus pakalpojumus cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem;
 • apmācības programmu izstrāde un īstenošana atbalsta sniegšanai cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem;
 • atbalsta sniegšana cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem un viņu ģimenes locekļiem, pārstāvjiem vai uzticības personām, lai nodrošinātu un veicinātu maksimālu šo personu rīcībspējas un tiesībspējas saglabāšanu un pilnvērtīgu dzīvi sabiedrībā uz vienlīdzīgiem nosacījumiem. Atbalsta sniegšana ietver gan tiešu atbalsta nodrošināšanu cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem, gan arī apmācības un konsultācijas personām, kas sniedz atbalsta pakalpojumus cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem;
 • resursu centra veidošana atbalsta personas sagatavošanai.

Comments are closed.