Finansētāji

Finansiālo atbalstu Resursu centra “ZELDA” projektiem un aktivitātēm 2023. gadā sniedz:


  • Aktīvo iedzīvotāju fonds
  • Sabiedrības integrācijas fonds
  • Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (Eiropas Sociālā fonda un Latvijas valsts budžeta finansējums)
  • Labklājības ministrija (pasūtījums pašvaldību sociālo darbinieku apmācībai)
  • Jūrmalas valstspilsētas, Gulbenes, Ķekavas, Talsu, Tukuma novadu pašvaldību finansējums atbalsta personas lēmumu pieņemšanā pakalpojuma sniegšanai
 
 
 


Comments are closed.