RC Zelda ir iesniegusi viedokli Tieslietu ministrijai par alternatīvu mehānismu nepieciešamību

Biedrība “Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem “ZELDA”” īstenotā projekta “Pilotprojekts atbalstītās lemtspējas ieviešanai Latvijā” ietvaros sagatavojusi un iesniegusi viedokli Tieslietu ministrijai par nepieciešamajiem grozījumiem rīcībspējas institūtā alternatīvu mehānismu izveidei (pdf), nodrošinot, ka rīcībspējas ierobežošana tiek izmantots kā galējais līdzeklis.


Comments are closed.