Atbalsta loka veidošanas pasākumi

„Pilotprojekta atbalstītās lemtspējas ieviešanai Latvijā” RC ZELDA kā vienu no atbalsta jomām personām ar garīga rakstura traucējumiem nodrošina atbalsta loka veidošanu, gan palīdzot katram atbalsta saņēmējam noskaidrot viņa/as talantus un intereses, gan organizējot kopīgus atbalsta loka veidošanas pasākumus. Kopā atbalsta loka veidošanas pasākumos regulāri iesaistījās 16 personas ar garīga rakstura traucējumiem un 5 tuvinieki.

Periodā no 2015. gada 1. jūnija līdz 2016. gada 31. janvārim notikuši 8 dažāda veida atbalsta loka veidošanas pasākumi – nodarbības, ekskursijas un lekcijas. Piemēram, mēs kopīgi piedalījāmies vairākās ekskursijās uz:

– Rīgas Svētā Pāvila evaņģēliski luterisko baznīcu (03.06.2015. – nodarbība par ērģeļu mūziku);

– Sporta centru „Kleisti” (31.07.2015. – nodarbība par zirgiem);

– „Latvijas Nacionālo bibliotēku” (02.10.2015. – ekskursija un tējas pēcpusdiena RC ZELDA birojā).

File 02-10-15 15 33 57

 

RC ZELDA telpās regulāri tiek organizētas „Galda spēļu pēcpusdienas”, kurās neformālā gaisotnē mūsu atbalstītajiem cilvēkiem (gan tiem, kuri dzīvo sabiedrībā, gan tiem, kuri dzīvo institūcijās) ir iespēja attīstīt savas sociālās prasmes, veidot draudzīgas un uzticības pilnas attiecības.

Pateicamies fotogrāfam Andrim Kozlovskim par izzinošo nodarbību – “Fotografēšanas pamati”, kura notika šī gada 28. janvārī. Nodarbībā tika runāts par gaismas nozīmi fotogrāfijā, kameras darbības principiem un analizētas nodarbības dalībnieku izvēlētās fotogrāfijas. Tāpat pateicamies arī RC ZELDA brīvprātīgā darba veicējai Kristiānai Kalējai par līdzdarbību galda spēļu pēcpusdienās. 2016. gada februārī Kristiāna vadīs divus atbalsta loka veidošanas pasākumus par veselīgu dzīvesveidu.

Logo

Publicēts: 29-01-2016


Comments are closed.