Atbalstītā lemtspēja cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem dod iespēju mainīt dzīvi

Nesenās rīcībspējas institūta regulējuma reformas un uzsāktā deinstitucionalizācijas procesa kontekstā ir steidzami nepieciešama jauna pieeja cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem iesaistei sabiedrības dzīvē. Šādu jaunu pieeju nodrošina atbalstītās lemtspējas modelis, kas ir alternatīva personas rīcībspējas ierobežošanai un aizgādņa iecelšanai. Atbalstītā lemtspēja nodrošina ikviena cilvēka tiesības dzīvot sabiedrībā un pieņemt par savu dzīvi lēmumus, kas tiek ievēroti un atbalstīti.

Laika periodā no 2014. gada 1. septembra līdz 2016. gada 30. aprīlim biedrība “Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem “ZELDA” (RC ZELDA) īstenoja Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta programmas “NVO fonds” ietvaros atbalstīto projektu Nr. 2013.EEZ/PP/1/MAC/092/067 “Pilotprojekts atbalstītās lemtspējas ieviešanai Latvijā”.

Projekta ideja radās, pateicoties jaunai sievietei, kura vērsās RC ZELDA pēc juridiskās palīdzības un teica: “Es neesmu bērns, jūs nevarat izturēties pret mani kā pret bērnu. Es esmu pieaugsi sieviete. Es saprotu, ka dzīve ir sarežģīta un man ir tiesības iepazīt dzīves “sarežģījumus””. Galu galā viņa un vēl 27 personas ar garīga rakstura traucējumiem, kā arī 55 personu ar garīga rakstura traucējumiem tuvinieki un vairāki speciālisti no visas Latvijas piedalījās atbalstītās lemtspējas pilotprojektā. Ar atbalsta personu palīdzību, projektā iesaistītie cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem spēja pieņemt savai dzīvei būtiskus lēmumus – par savu dzīves vietu, darbu, izglītību, attiecībām, finansēm un ikdienas dzīves prasmēm. Mērķis bija izveidot atbalstošu, personalizētu un drošu vidi cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, lai viņi varētu īstenot savas tiesības uz vienlīdzīgu tiesībspēju un rīcībspēju, un pārliecināties kā atbalstīto lemtspēju īstenot praksē Latvijas sabiedrībā.

2016. gada 25. aprīlī RC ZELDA organizēja konferenci, kas bija veltīta atbalstītās lemtspējas modeļa prezentēšanai. Varam lepni teikt, ka Latvija ir viena no pirmajām valstīm, līdzās Kanādai, Lielbritānijai, ASV, Čehijas Republikai, Bulgārijai, Itālijai u.c., kurās atbalstītās lemtspējas modelis jau ir ieviests. Konferencē piedalījās RC ZELDA partnerorganizācijas no Čehijas – NVO “QUIP” un no Bulgārijas – NVO- Globālā iniciatīva psihiatrijā – Sofija un Bulgārijas Bezpeļņas jurisprudences centrs. Partnerorganizācijas iepazīstināja ar savu pieredzi, ieviešot atbalstītās lemtspējas modeli. Savukārt RC ZELDA prezentēja sagatavoto atbalstītās lemtspējas koncepciju un priekšlikumus normatīvo aktu grozījumiem.

Konferences programma:

Organizētājs: biedrība “Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem “ZELDA”

Finansētāji: Sabiedrības integrācijas fonds un Atvērtās sabiedrības fondi

Norises laiks un vieta: 2016. gada 25. aprīlī, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes konferenču zālē, Raiņa bulv. 19, Rīgā

9:00 – 9:40          Preses konference

9:40 – 10:00         Dalībnieku reģistrācija

10:00 – 10:20       Konferences atklāšana

               Karina Korna, Latvijas Republikas Labklājības ministrijas parlamentārā sekretāre

               Juris Jansons, Latvijas Republikas tiesībsargs

10:20 – 10:45      RC ZELDA pilotprojekta “Atbalstītās lemtspējas ieviešana Latvijā” īstenošana

              Ieva Leimane-Veldmeijere, RC ZELDA direktore

10:45 – 11:20      Alternatīvas rīcībspējas ierobežošanai un atbalstītā lemtspēja: priekšlikumi tiesiskajam regulējumam Latvijā

                          Annija Mazapša, RC ZELDA juriste-pētniece

11:20 – 11:40       Kafijas pauze

11:40 – 12:20       Alternatīvas rīcībspējas ierobežošanai un atbalstītā lemtspēja: tiesiskais regulējums Čehijā

              Jan Strnad, QUIP (Čehija) jurists

12:20 – 13:00       Alternatīvas rīcībspējas ierobežošanai un atbalstītā lemtspēja: priekšlikumi tiesiskajam regulējumam Bulgārijā

                          Nadia Shabani, Bulgārijas Bezpeļņas jurisprudences centra direktore

13:00 – 13:10       Diskusija

13:10 – 14:30       Pusdienu pārtraukums            

14:30 – 15:10       Atbalstītā lemtspēja praksē: Latvijas pilotprojekta rezultāti un gūtās atziņas (angļu valodā: Practical Outcomes of the Pilot Project)

                Alexandra Pavlovskaya, RC ZELDA atbalsta persona-sociālā darbiniece

15:10 – 15:50       Atbalstītā lemtspēja praksē: Čehijas pilotprojekta rezultāti un gūtās atziņas

                Dana Korinkova, QUIP juriste

15:50 – 16:30       Atbalstītā lemtspēja praksē: Bulgārijas pilotprojekta rezultāti un gūtās atziņas

                Valentīna Hristakeva, Globālās iniciatīvas psihiatrijā-Sofija izpilddirektore

16:30 – 17:00      Noslēdzošā diskusija

                Diskusijas dalībnieki: Annija Mazapša; Dana Korinkova; Valentīna Hristakeva.

                Diskusiju vada: Ieva Leimane-Veldmeijere

Konf_1

Konf_2

Konference notika biedrības RC ZELDA īstenotā Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta programmas „NVO fonds” atbalstītā projekta Nr. 2013.EEZ/PP/1/MAC/092/067 „Pilotprojekts atbalstītās lemtspējas ieviešanai Latvijā” ietvaros. Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Programmu finansē Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instruments un Latvijas valsts.

Logo

Publicēts: 25-04-2016


Comments are closed.