Izdota “Rokasgrāmata: pirmie soļi atbalstītās lemtspējas ieviešanā Latvijā”

Biedrība “Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem “ZELDA” (RC ZELDA) Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta programmas “NVO fonds” ietvaros atbalstītā projekta Nr. 2013.EEZ/PP/1/MAC/092/067 “Pilotprojekts atbalstītās lemtspējas ieviešanai Latvijā” īstenošanas rezultātā izdevusi rokasgrāmatu, (size 1,8 MB) kurā atspoguļota Latvijai jauna personu ar garīga rakstura traucējumiem atbalsta metode.

Rokasgrāmata ir paredzēta plašam interesentu lokam – gan tiem, kuri ikdienā sniedz atbalstu personām ar garīga rakstura traucējumiem, gan politikas veidotājiem, jo rokasgrāmata ietver esošā rīcībspējas institūta regulējuma piemērošanas problēmu analīzi un ieteikumus nepieciešamajiem turpmākajiem grozījumiem.

Rokasgrāmata ieskicē iespējamo lemtspējas modeli, sniedzot ieteikumus normatīvajam regulējumam un iepazīstinot ar mūsu izmantotajām metodēm. RC ZELDA cer, ka tā būs pamats turpmākām diskusijām un darbam pie atbalstītās lemtspējas institūta izveides Latvijā.

Rokasgrāmata izdota biedrības RC ZELDA īstenotā Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta programmas „NVO fonds” atbalstītā projekta Nr. 2013.EEZ/PP/1/MAC/092/067 „Pilotprojekts atbalstītās lemtspējas ieviešanai Latvijā” ietvaros. Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Programmu finansē Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instruments un Latvijas valsts.

Logo

Publicēts: 26-042016


Comments are closed.