Noslēdzies biedrības RC ZELDA īstenotais projekts “Biedrības Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem “ZELDA” kapacitātes stiprināšana”

31.10.2016.

2016. gada 31. oktobrī noslēdzās biedrības “Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem “ZELDA” periodā no 1. jūnija līdz 31. oktobrim īstenotais, Sabiedrības integrācijas fonda atbalstītais un ar Latvijas valsts budžeta līdzekļiem finansētais projekts “Biedrības Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem “ZELDA” kapacitātes stiprināšana”.

Projekta ietvaros tika sagatavotas un apstiprinātas trīs RC ZELDA stratēģijas nākamo trīs gadu biedrības darbības periodam – no 2016. gada novembra līdz 2019. gada 31. decembrim: biedrības RC ZELDA attīstības stratēģija; pakalpojumu sniegšanas stratēģija un finansējuma piesaistes stratēģija.

Projekta īstenošanas periodā notika vairāki biedrības RC ZELDA biedru, darbinieku, speciālistu – RC ZELDA sadarbības partneru un Konsultatīvās padomes dalībnieku apmācība par četrām tēmām: Alternatīvo komunikāciju; Vieglo valodu, t.sk. praktizējoties vieglās valodas tekstu sagatavošanā; Lasītprasmes un rakstītprasmes mācīšanas metodēm, apmācot personas ar intelektuālās attīstības traucējumiem un Konsultēšanas pamatprasmēm un īstermiņa intervences metodēm darbā ar personām ar garīga rakstura traucējumiem. Kopumā kapacitātes celšanas semināros piedalījās 33 dalībnieki.

Projekta īstenošanas periodā tika arī izveidota biedrības RC ZELDA Konsultatīvā padome, kurā piekrituši darboties 20 cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem un 14 tuvinieki. Padomes uzdevums ir sniegt ieteikumus par RC ZELDA sagatavotajiem atzinumiem un viedokļiem, paust savu viedokli par aktuālajiem jautājumiem, kā arī testēt RC ZELDA sagatavotos materiālus vieglā valodā. Projekta īstenošanas periodā Konsultatīvās padomes dalībnieki tikās ar LM pārstāvi, lai diskutētu par personiskā asistenta pakalpojumu, kā arī savā starpā diskutēja par personu ar garīga rakstura traucējumiem vajadzībām. Diskusiju rezultātā tika sagatavots un iesniegts Labklājības ministrijai Konsultatīvās padomes tuvinieku viedoklis par asistenta pakalpojumu un nepieciešamajiem uzlabojumiem. Konsultatīvās padomes darbs tiks turpināts arī pēc projekta noslēgšanas.

Aktivitātes tika īstenotas projekta Nr. 2016.LV/NVOF/DAP/MAC/098/15 „Biedrības “Resursu centra cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem “ZELDA”” kapacitātes stiprināšana” ietvaros. Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.


Comments are closed.