Projekts „Līdzvērtīgu iespēju nodrošināšana cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem”

Biedrība „Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem „ZELDA”” laika periodā no 2015.gada 2.marta līdz 2015.gada 15.novembrim īstenoja projektu „Līdzvērtīgu iespēju nodrošināšana cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem” Rīgas pašvaldības iedzīvotājiem, nodrošinot bezmaksas juridiskās konsultācijas Rīgas pašvaldībā dzīvojošiem cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem. Projektu finansēja Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments, līdzfinansējumu nodrošināja Atvērtās sabiedrības fondi.

Projekta „Līdzvērtīgu iespēju nodrošināšana cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem” laikā nodrošinātās konsultācijas un tēmas, kā arī ieteikumi Rīgas pašvaldības iestādēm ir apkopoti šajā rakstā (PDF 370 KB).

Zelda plakats

A.Mazapša, S.Skirmante biedrības „Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem „ZELDA””

Publicēts: 13-11-2015


Comments are closed.