Sagatavoti pirmie eksperti uz personu vērstas plānošanas metožu pielietošanā

Biedrība „Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem „ZELDA”” pabeigusi trīs dienu apmācību, kuras rezultātā sagatavoti astoņi eksperti uz personu vērstās plānošanas metožu pielietošanā un individuālo atbalsta plānu sagatavošanā personām ar garīga rakstura traucējumiem.

Uz personu vērstā domāšana un plānošana ir strukturētu metožu kopums, kas atbalsta sniedzējiem palīdz nodrošināt atbalstāmajai personai tās vēlmēm atbilstošu dzīves kvalitāti. Uz personu vērstā plānošana palīdz atklāt, aprakstīt un nodrošināt tādu dzīvi, kādu vēlas atbalstāmā persona, nevis personas tuvinieki vai sociālo pakalpojumu sniedzēji. Individuālo atbalsta plānu izveide atbalsta sniedzējiem palīdz rast līdzsvaru starp to, kas ir svarīgs pašai atbalstāmajai personai un to, kas ir svarīgs atbalstāmās personas interesēs veselības un drošības kontekstā. Šo metožu apguve ir būtisks deinstitucionalizācijas un neatkarīgas dzīves sabiedrībā iespēju radīšanas priekšnosacījums, jo uz personu vērstā plānošana palīdz noteikt personas ar smagiem garīgiem traucējumiem vajadzības, nepieciešamo atbalsta apjomu un pakalpojumus, kas personai būtu nepieciešami dzīvojot sabiedrībā.

Ekspertu apmācību veica psihologs Maikls Smalls (Support Development Associates, ASV), kuram ir vairāk nekā 40 gadu ilga pieredze, strādājot ar cilvēkiem ar invaliditāti un attīstot uz personu vērstās domāšanas/plānošanas metodes. M.Smalls ir piedalījies daudzos institūciju slēgšanas projektos ASV un Lielbritānijā,  palīdzot cilvēkiem atstāt institūcijas un uzsākt neatkarīgu dzīvi sabiedrībā.

Kopš 2014. gada septembra RC ZELDA īsteno Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammas „Nevalstisko organizāciju projektu programmas” projektu „Pilotprojekts atbalstītās lemtspējas ieviešanai Latvijā”, kura rezultātā tiks ieviests jauns, rīcībspējas ierobežošanai alternatīvs, tiesību un interešu aizsardzības mehānisms – atbalstītā lemtspēja. Projekta ietvaros tiks gan izstrādāta atbalstītās lemtspējas koncepcija un priekšlikumi normatīvo aktu grozījumiem, gan sagatavoti atbalsta sniedzēji un sniegts atbalsts lēmumu pieņemšanā 28 personām ar garīga rakstura traucējumiem, un konsultatīvais atbalsts 55 tuviniekiem-atbalsta sniedzējiem.

Atbalsts personai ar garīga rakstura traucējumiem tiks sniegs piecās jomās: juridiskajā jomā, finanšu jomā, ikdienas dzīves un prasmju apgūšanas jomā, veselības aprūpes jautājumu (līdz ārsta kabineta durvīm) jomā un atbalsta loka veidošanā. Sniedzot atbalsta personas pakalpojumu tiks izmantotas uz personu vērstās domāšanas un plānošanas metodes, gan izmantojot tās personas atbalsta plāna sagatavošanā, gan atbalsta pakalpojuma sniegšanā. Atbalsta personas pakalpojuma sniegšana projekta mērķa grupai tiks uzsākta no 2015. gada februāra.

SDM_apmacibas_2

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

Programmu finansē Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instruments un Latvijas valsts.

Uz personu vērstās domāšanas/plānošanas un individuālo atbalsta plānu sagatavošanas ekspertu apmācību līdzfinansēja biedrība RC ZELDA, nodibinājums „Fonds DOTS”, ASV vēstniecība Latvijā un Nīderlandes Karalistes vēstniecība Latvijā.

 

Publicēts: 23-12-2014


Comments are closed.