Seminārs par šizofrēnijas iemesliem, simptomiem, ārstēšanas metodēm un aktuālajiem juridiskajiem jautājumiem

Projekta „Pilotprojekts atbalstītās lemtspējas ieviešanai Latvijā” ietvaros pēc tuvinieku – atbalsta sniedzēju aptaujas RC ZELDA saņēma lūgumu veidot semināru par saskarsmi un konfliktsituāciju risināšanu ar cilvēkiem, kam ir noteikta šizofrēnijas diagnoze. Tāpat tuvinieki izteica vēlmi uzzināt vairāk par komunikāciju ar personām, kas cieš no autisma vai autiska spektra traucējumiem, kā arī tika izteikta vēlme vairāk uzzināt par personu ar garīga rakstura traucējumiem seksualitāti.

2015.gada 23.oktobrī RC ZELDA birojā Rīgā tika organizēts pirmais seminārs par tēmu, kas bija pati aktuālākā tuvinieku vidū. Seminārā piedalījās 13 tuvinieki-atbalsta sniedzēji no dažādām Latvijas pilsētām, semināra laikā tika nodrošināts tulks no latviešu uz krievu valodu.

Semināra pirmajā daļā RC ZELDA juriste-pētniece Santa Skirmante informēja par uzsāktajām un plānotajām pārmaiņām asistenta pakalpojuma sniegšanas un administrēšanās kārtībā, kā arī par nodarbinātības jautājumiem personām ar I un II invaliditātes grupu. Otrajā daļā uzaicinātais lektors – ārsts-psihiatrs Dr. Ņikita Bezborodovs 2.5 stundu ilgā prezentācijā stāstīja gan par šizofrēnijas iemesliem, simptomiem, ārstēšanas metodēm, gan sniedza padomus saskarsmes jautājumos konfliktsituāciju risināšanā.

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

Programmu finansē Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instruments un Latvijas valsts.

Logo


Comments are closed.