Seminārs “Uzvedības traucējumi: medikamenti un alternatīvas”

Projekta „Pilotprojekts atbalstītās lemtspējas ieviešanai Latvijā” 5.aktivitātes ietvaros 2016.gada 30.martā notika seminārs (5,5 h) projektā iesaistītajiem tuviniekiem – atbalsta sniedzējiem. Seminārs notika divās daļās – pirmo daļu “Uzvedības traucējumi un medikamenti: konfliktsituāciju risināšana krīzes situācijā” vadīja ārsts-psihiatrs Ņikita Bezborodovs, otro daļu “Uzvedības traucējumi un alternatīvas medikamentiem” vadīja speciālā pedagoģe Jekaterīna Tumaševiča. Seminārā piedalījās 9 tuvinieki – atbalsta sniedzēji no dažādām Latvijas pilsētām.

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

Programmu finansē Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instruments un Latvijas valsts.

Logo

Publicēts: 30-03-2016


Comments are closed.