Tikšanās ar deinstitucionalizācijas procesa virzītājiem – plānošanas reģionu pārstāvjiem

2016. gada 29. janvārī pilotprojekta 2. aktivitātes ietvaros biedrības RC ZELDA telpās notika tikšanās ar Labklājības ministrijas un plānošanas reģionu pārstāvjiem, kuru pārziņā ir deinstitucionalizācijas projektu īstenošana. RC ZELDA direktore Ieva Leimane-Veldmeijere iepazīstināja sanāksmes dalībniekus ar pilotprojekta īstenošanas gaitu, izmantotajām uz personu vērstās plānošanas metodēm, sasniegtajiem rezultātiem un koncepcijas idejām. Sanāksmes laikā tika diskutēts par Zeldas pieredzi un ieteikumiem, plānojot deinstitucionalizācijas procesā iesaistāmo personu novērtēšanu individuālo atbalsta plānu izstrādei.

Logo

Publicēts: 29-01-2016


Comments are closed.