RC Zelda sniedz viedokli par nepieciešamajiem grozījumiem Bāriņtiesu likumā

RC ZELDA laikā no 2013.-2015.gadam kopā ar deviņām Eiropas Savienības dalībvalstīm[1] veica Eiropas Savienības finansētu pētījumu par bērnu ar garīga rakstura traucējumiem (gan bērnu ar intelektuālās attīstības traucējumiem, gan bērnu ar psihiskām saslimšanām) pieeju tiesību aizsardzības līdzekļiem. Pētījumā tiek vērtēts, kā bērniem ar garīga rakstura traucējumiem tiek nodrošināta pieeja ārpustiesas tiesību aizsardzības līdzekļiem, kā arī administratīvajās, civil un krimināllietās.

Pētījuma ietvaros tika veikta arī 61 bāriņtiesu aptauja (atlase balstīta pēc iedzīvotāju skaita katrā pašvaldībā), un tika saņemtas 29 atbildes par bāriņtiesu darbu laika periodā no 2009.-2013.gadam. Jautājumi bāriņtiesām tika iedalīti 4 sadaļās:

  • bērnu tiesību aizsardzība (tai skaitā bērnu ar īpašām vajadzībām un bērnu ar garīga rakstura traucējumiem tiesību aizsardzība);
  • vecāku tiesības (tai skaitā vecāku ar garīga rakstura traucējumiem tiesības un bērnu ar garīga rakstura traucējumiem vecāku tiesības);
  • bāriņtiesu darbības rezultāti (cik ik gadu bāriņtiesa izskata lietas, kurās ir iesaistīti bērni ar garīga rakstura traucējumiem un vecāki ar garīga rakstura traucējumiem);
  • bāriņtiesu darbības metodes darbā ar bērniem ar garīga rakstura traucējumiem.

 

Aptaujas rezultātā iegūtā informācija iezīmēja vairākas aktualitātes un trūkumus, tādēļ RC ZELDA vērsās Labklājības ministrijā, lai iesiegtu priekšlikumus grozījumiem Bāriņtiesu likumā ar mērķi uzlabot bērnu tiesību aizsardzības situāciju Latvijā. Ar priekšlikuma tekstu varat iepazīties šeit: ZELDA_priekslikumi_barintiesu_darbā (Adobe Reader, izmērs: 383 KB).

Publicēts: 01.09.2014

 

 

 


[1] Apvienotā Karaliste, Bulgārija, Čehija, Īrija, Lietuva, Rumānija, Slovēnija, Spānija, Ungārija.

 

 

 


Comments are closed.