RC ZELDA sniedza atzinumu par likumprojektu “Grozījumi Ārstniecības likumā”

RC ZELDA sniedza atzinumu par likumprojektu „Grozījumi Ārstniecības likumā,” lai informētu par Latvijai saistošajiem standartiem un uzņemtajām saistībām atbilstoši starptautiskajiem cilvēktiesību dokumentiem.


Comments are closed.