Semināri un konferences

RC ZELDA organizē konferenci “Atbalstītās lemtspējas ieviešana Latvijā un citu valstu pieredze”

Sabiedrības integrācijas fonda finansētā projekta “Pilotprojekts atbalstītās lemtspējas ieviešanai Latvijā” ietvaros RC ZELDA 2016. gada 25. aprīlī  organizē konferenci “Atbalstītās lemtspējas ieviešana Latvijā un citu valstu pieredze”.  Tajā uzstāsies RC ZELDA pētnieki, kā arī Čehijas un Bulgārijas partnerorganizāciju pārstāvji, stāstot … Continue reading

Iespēja Latvijas pašvaldību sociālajiem darbiniekiem pilnveidot zināšanas darbā ar personām ar garīga rakstura traucējumiem

Latvijas pašvaldību sociālajiem darbiniekiem iespējams apgūt uz personu vērstās domāšanas un plānošanas metodes, kas būtiski palīdz darbā ar personām ar garīga rakstura traucējumiem. Kursa dalībnieki tiks iepazīstināti ar uz personu vērsto plānošanu, kas ir viena no efektīvākajām un inovatīvākajām metodēm … Continue reading

RC ZELDA uzsākusi sadarbību ar Valsts policijas koledžu

2015.gada 30.septembrī un 22.oktobrī biedrība “Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem “ZELDA”” sadarbībā ar Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Valsts policijas koledžu organizēja vienas dienas semināru policijas darbiniekiem par saskarsmi ar personām ar garīga rakstura traucējumiem. Semināra organizēšanu finansiāli nodrošināja Atvērtās … Continue reading

RC ZELDA piedalās Latvijas prezidentūras ES Padomē ietvaros organizētajā konferencē par deinstitucionalizāciju

2015. gada 15. jūnijā RC ZELDA piedalījās Latvijas prezidentūras ES Padomē ietvaros organizētajā konferencē „Deinstitucionalizācija un sociālās aprūpes politika Latvija”. RC ZELDA direktore vadīja konferences 2. plenārsēdi – „Labā prakse – priekšnoteikums veiksmīgam deinstitucionalizācijas procesam” un darba grupu „Deinstitucionalizācija pilngadīgām … Continue reading

Biedrība „Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem „ZELDA”” aicina uz informatīvu semināru par „Pilotprojekta atbalstītās lemtspējas ieviešanai Latvijā” ieviešanas gaitu

Biedrība “Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem “ZELDA”” kopš 2014. gada septembra īsteno Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammas „Nevalstisko organizāciju projektu programmas” finansētu projektu “Pilotprojekts atbalstītās lemtspējas ieviešanai Latvijā”, kura rezultātā tiks ieviests … Continue reading

RC ZELDA organizē mācību semināru par uz personu vērstās domāšanas metodēm

RC ZELDA sadarbībā ar Michael Smull (Support Development Associates, ASV) 2011. gada 5.-7. decembrī rīkoja 2.5 dienu mācību semināru, kura mērķis bija iepazīstināt dalībniekus ar uz personu vērstās domāšanas un plānošanas metodēm. Šo metožu apguve ir ļoti būtisks deinstitucionalizācijas un … Continue reading

Rīcībspēja un tās ierobežošanas alternatīvas ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām kontekstā

2011.gada 23.martā RC "Zelda" sadarbībā ar "Personu ar garīga rakstura traucējumiem interešu aizstāvības centru" (Ungārija) (Mental Disability Advocacy Center) rīkoja konferenci likumdevējiem un politikas veidotājiem "Rīcībspēja un tās ierobežošanas alternatīvas ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām kontekstā". Konferences mērķis … Continue reading

Vasaras seminārs psihiatrijas pakalpojumu lietotāju organizāciju aktīvistiem

2010.gada 16.jūlijā Jaunķemeru kūrorta un rehabilitācijas centrā RC "ZELDA" rīkoja vasaras semināru psihiatrijas pakalpojumu lietotāju organizāciju aktīvistiem. Seminārā varēja gūt ieskatu mākslas, mūzikas, kā arī deju un kustību terapijas nodarbībās. Psihiatrijas pakalpojumu lietotāju organizāciju aktīvisti tika informēti par saprātīgas pielāgošanas … Continue reading

Cilvēktiesības tiesvedības procesos pret personām ar garīga rakstura traucējumiem

2010.gada 28.maijā RC "Zelda" organizēja semināru tiesu sistēmas profesionāļiem: tiesnešiem, prokuroriem un advokātiem "Cilvēktiesības tiesvedības procesos pret personām ar garīga rakstura traucējumiem." Semināra mērķis bija sekmēt tiesu sistēmas profesionālu kapacitātes celšanu attiecībā uz starptautiskajiem cilvēktiesību standartiem saistībā ar psihiatrisko palīdzību … Continue reading

Pasaules Veselības organizācijas garīgās veselības deklarācijas un rīcības plāna ieviešana Latvijā

Ziņojuma prezentācija Pasākuma norises vieta: Viesnīca Monika, zāle Glory, Rīga, Elizabetes iela 21 Pasākuma norises laiks: 2009. gada 18. decembris, plkst. 11:00 – 13:30 Ziņojuma finansētāji: Nīderlandes Karalistes vēstniecība Latvijā, Atvērtās sabiedrības institūts (Budapešta), Sorosa fonds-Latvija. 10:40 – 11:00  Dalībnieku … Continue reading

Eiropas Pacientu tiesību diena 2009

Konferences programma   Norises laiks: 2009. gada 17. aprīlis Norises vieta: Viesnīca „MARITIM Park Hotel Rīga", Slokas iela 1, Rīga Organizētāji: RAKUS „Pacientu Ombuds" un Biedrība „Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem ZELDA" sadarbībā ar Sabiedrības veselības aģentūru un Active … Continue reading

Vai Latvijai ir vajadzīga ANO Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām?

Norises vieta: Rīgā, viesnīcas ‘'ISLANDE HOTEL'' konferenču zālē Altings A+B, Ķīpsalas ielā 20 Semināra norises datums: 2008. gada 11. jūnijs Semināra finansētājs: Sorosa fonds-Latvija Semināra organizētājs: Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem „ZELDA"   9.30 – 10:00 Dalībnieku reģistrācija 10:00 … Continue reading