Biedrība „Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem „ZELDA”” aicina uz informatīvu semināru par „Pilotprojekta atbalstītās lemtspējas ieviešanai Latvijā” ieviešanas gaitu

Biedrība “Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem “ZELDA”” kopš 2014. gada septembra īsteno Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammas „Nevalstisko organizāciju projektu programmas” finansētu projektu “Pilotprojekts atbalstītās lemtspējas ieviešanai Latvijā”, kura rezultātā tiks ieviests jauns, rīcībspējas ierobežošanai alternatīvs, tiesību un interešu aizsardzības mehānisms – atbalstītā lemtspēja. Projekta ietvaros tiks gan izstrādāta atbalstītās lemtspējas koncepcija un priekšlikumi normatīvo aktu grozījumiem, gan sagatavoti atbalsta sniedzēji un sniegts atbalsts lēmumu pieņemšanā 28 personām ar garīga rakstura traucējumiem, un konsultatīvais atbalsts 55 tuviniekiem-atbalsta sniedzējiem.

Atbalsts personai ar garīga rakstura traucējumiem tiks sniegs piecās jomās: juridiskajā jomā, finanšu jomā, ikdienas dzīves un prasmju apgūšanas jomā, veselības aprūpes jautājumu (līdz ārsta kabineta durvīm) jomā un atbalsta loka veidošanā. Sniedzot atbalsta personas pakalpojumu tiks izmantotas uz personu vērstās domāšanas un plānošanas metodes, gan izmantojot tās personas atbalsta plāna sagatavošanā, gan atbalsta pakalpojuma sniegšanā. Atbalsta personas pakalpojuma sniegšana projekta mērķa grupai tiks uzsākta no 2015. gada februāra.

Minētā projekta ietvaros RC ZELDA 2015. gada 18. martā no plkst.9:15 – 13:00 organizē semināru, kurā informēsim par projekta ieviešanas gaitu, rīcībspējas institūta jauno regulējumu un alternatīvām rīcībspējas ierobežošanai, kā arī iepazīstināsim ar citu valstu praksi atbalstītās lemtspējas piemērošanā un uz personu vērstās plānošanas metožu pielietošanā.

Semināra programma:

Informatīvais seminārs par RC ZELDA projekta „Pilotprojekts atbalstītās lemtspējas ieviešanai Latvijā” ieviešanas gaitu

Organizētājs: biedrība “Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem “ZELDA”

Finansētājs: Sabiedrības integrācijas fonds

Norises laiks un vieta: 2015.gada 18. martā, viesnīcā “Astor”, Zigfrīda Annas Meirovica bulvāris 10, Mihaila Tāla zālē

9:10-9:30         Semināra dalībnieku reģistrācija

9:30-10:00       Ievads: RC ZELDA Atbalstītās lemtspējas pilotprojekts

Ieva Leimane-Veldmeijere, RC ZELDA direktore

10:00-10:30     1. tēma – Rīcībspēja: jaunais regulējums un alternatīvas rīcībspējas ierobežošanai

                      Annija Mazapša, RC ZELDA juriste – pētniece

10:30- 11:00    Diskusija

11:00-11:20     Kafijas pauze

11:20-12:00     2. tēma – Atbalstītā lemtspēja citu valstu praksē un uz personu vērstā plānošanas metožu pielietošana atbalstītās lemtspējas modelim

                     Ieva Leimane-Veldmeijere, RC ZELDA direktore

12:00-12:20     3. tēma – Atbalstītās lemtspējas pilotprojekta ieviešanas gaita: tuvinieku semināru rezultāti un tiešā atbalsta sagaidāmie rezultāti

                     Annija Mazapša, RC ZELDA juriste-pētniece

12:20-12:45     Noslēdzošā diskusija

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

Programmu finansē Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instruments un Latvijas valsts.

Logo

Publicēts: 17-03-2015


Comments are closed.