RC ZELDA organizē konferenci “Atbalstītās lemtspējas ieviešana Latvijā un citu valstu pieredze”

Sabiedrības integrācijas fonda finansētā projekta “Pilotprojekts atbalstītās lemtspējas ieviešanai Latvijā” ietvaros RC ZELDA 2016. gada 25. aprīlī  organizē konferenci “Atbalstītās lemtspējas ieviešana Latvijā un citu valstu pieredze”.  Tajā uzstāsies RC ZELDA pētnieki, kā arī Čehijas un Bulgārijas partnerorganizāciju pārstāvji, stāstot par savu pieredzi ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti 12.panta (tiesības uz vienlīdzīgas tiesībspējas un rīcībspējas atzīšanu) ieviešanā.

Dalībnieku skaits ir ierobežots, tādēļ, ja vēlaties piedalīties, lūdzam sūtīt e-pastu uz [email protected]. Konference notiks Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes konferenču zālē (Raiņa bulvārī 19, Rīgā). Reģistrācija sāksies 9:40, konferences norises laiks no 10:00 – 17:00. Ar konferences programmu varat iepazīties šeit.

“Pilotprojekts atbalstītās lemtspējas ieviešanai Latvijā” mērķis ir nodrošināt personu ar garīga rakstura traucējumiem cilvēktiesību ievērošanu, ieviešot jaunu, rīcībspējas ierobežošanai alternatīvu, tiesību un interešu aizsardzības mehānismu – atbalstīto lemtspēju, lai sasniegtu ANO Konvencijā par personu ar invaliditāti tiesībām ietvertās garantijas: vienlīdzīgu tiesībspējas un rīcībspējas īstenošanu un patstāvīgu dzīvi sabiedrībā. Projekta mērķa grupa ir personas ar garīga rakstura traucējumiem un viņu tuvinieki.

Logo

Publicēts: 01-04-2016


Comments are closed.