Cilvēktiesības tiesvedības procesos pret personām ar garīga rakstura traucējumiem

2010.gada 28.maijā RC "Zelda" organizēja semināru tiesu sistēmas profesionāļiem: tiesnešiem, prokuroriem un advokātiem "Cilvēktiesības tiesvedības procesos pret personām ar garīga rakstura traucējumiem."

Semināra mērķis bija sekmēt tiesu sistēmas profesionālu kapacitātes celšanu attiecībā uz starptautiskajiem cilvēktiesību standartiem saistībā ar psihiatrisko palīdzību un personu ar garīga rakstura traucējumiem tiesību aizstāvību.

Seminārs tika rīkots sadarbībā ar "Cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem interešu aizstāvības centru" (Mental Disability Advocacy Center) (Budapešta), kura izpilddirektors Olivers Luiss bija galvenais semināra vieslektors. Olivers Luiss ir Anglijas un Velsas advokatūras biedrs, Centrāleiropas un universitātes vieslektors, kā arī daudzu publikāciju par personu ar garīga rakstura traucējumiem cilvēktiesību ievērošanu autors.

Seminārs notika RC "Zelda" projekta "Psihiatrijas pakalpojumu lietotāju interešu aizstāvības attīstība Latvijā" ietvaros, kuru atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta ietvaros un Latvijas valsts ar Sabiedrības integrācijas fonda starpniecību. Semināra organizēšanā tika izmantots arī Sorosa fonda Latvija līdzfinansējums.

Semināra programma un prezentācijas:

Seminārs tiesu sistēmas profesionāļiem: tiesnešiem, prokuroriem un advokātiem „Cilvēktiesības tiesvedības procesos pret personām ar garīga rakstura traucējumiem”

Organizē: Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem „ZELDA” sadarbībā ar Mental Disability Advocacy Center (Budapešta)

Finansētāji: Sabiedrības integrācijas fonds (EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta ietvaros) un Sorosa fonds-Latvija

Norises laiks un vieta: 2010. gada 28. maijā, Rīgas Juridiskā augstskola (Alberta iela 13, W-42 auditorija)

10:00-10:05   Ievaduzruna par semināra mērķiem, Ieva Leimane-Veldmeijere, RC „ZELDA” direktore

10:05-10:20   Ārstniecības likuma 68.panta grozījumu ieviešanas problēmas, Anete Erdmane, RC „ZELDA” juriste

10:20-10:50   Tiesas process par stacionēšanu/ārstēšanu bez personas piekrišanas no psihiatra viedokļa, Dr. Lūcija Arāja, Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra Psihiatriskās palīdzības dienesta stacionāra virsārste

10:50-11:20   Diskusija

11:20-11:40   Kafijas pauze

11:40-12:30   Stacionēšana bez pacienta piekrišanas Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 5. panta kontekstā Stacionēšana bez pacienta piekrišanas Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 5.panta kontekstā, Olivers Luiss, Mental Disability Advocacy Center, izpilddirektors

12:30-13:00  Informētā piekrišana brīvprātīgai ārstēšanai un ārstēšanai bez pacienta piekrišanas, Olivers Luiss, Mental Disability Advocacy Center, izpilddirektors

13:00-13:30 Diskusija

13:30-14:30 Pusdienas

14:00-14:15 Pašreizējās problēmas rīcībspēju institūta regulējumā, Ieva Leimane-Veldmeijere, RC „ZELDA” direktore

14:15-14:25 Rīcībnespējas statuss un ar to saistītie procesi psihiatrijas pakalpojumu lietotāja skatījumā, Broņislavs Jaņickis, psihiatrijas pakalpojumu lietotājs

14:25-15:25 Tiesības uz taisnīgu tiesu un privātās dzīves aizsardzību rīcībspējas atņemšanas procesā EP Eiropas Cilvēktiesību konvencijas un ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām kontekstā, Olivers Luiss, Mental Disability Advocacy Center, izpilddirektors

15:25-16:00 Diskusija

 

   

Seminārs tiek organizēts ar projekta „Psihiatrijas pakalpojumu lietotāju interešu aizstāvības attīstība Latvijā” līdzekļiem, šo projektu atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finansu instrumenta ietvaros, un Latvijas valsts ar Sabiedrības integrācijas fonda starpniecību.

 


Comments are closed.