Iespēja Latvijas pašvaldību sociālajiem darbiniekiem pilnveidot zināšanas darbā ar personām ar garīga rakstura traucējumiem

Latvijas pašvaldību sociālajiem darbiniekiem iespējams apgūt uz personu vērstās domāšanas un plānošanas metodes, kas būtiski palīdz darbā ar personām ar garīga rakstura traucējumiem. Kursa dalībnieki tiks iepazīstināti ar uz personu vērsto plānošanu, kas ir viena no efektīvākajām un inovatīvākajām metodēm darbā ar cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem. Uz personu vērstā domāšana un plānošana sākotnēji tika attīstīta ASV un šobrīd tiek izmantota lielākajā daļā valstu, kurās notiek deinstitucionalizācijas process, kas arī drīzumā tiks uzsākts Latvijā.

Uz personu vērstā domāšana (Person Centered Thinking) (t.sk. plānošana) ir strukturētu metožu kopums, kas paredzēts atbalsta sniedzējiem, lai palīdzētu nodrošināt dzīves kvalitāti no atbalstāmas personas perspektīvas – lai plānotu kopā ar personu nevis personas vietā. Šīs metodes var tikt izmantotas, lai palīdzētu personai domāt par to, kas šobrīd ir svarīgs personas dzīvē un ko persona vēlas sasniegt nākotnē. Plānojot, jāveido personas atbalsta tīkls, ietverot visus cilvēkus, kas personas dzīvē ir nozīmīgi. Šī metode skata personu kā vienu veselumu un nefokusējas uz medicīnisko vai funkcionālo modeli, kuri „izlabo to, kas ir nepareizs”. Tas ir veids, kā atklāt, aprakstīt (artikulēt) un nodrošināt tādu dzīvi, kādu vēlas atbalstāmā persona. Tas ir veids, kā aprūpes komandas pievērš uzmanību līdzsvaram starp to, kas pašai atbalstāmajai personai ir svarīgs un to, kas ir svarīgs atbalstāmās personas interesēs. Uz personu vērstās domāšanas metodes ir īpaši svarīgas, strādājot ar cilvēkiem ar smagiem garīgiem traucējumiem (t.sk. cilvēkiem, kuri nekomunicē vispār vai arī ar kuriem iespējams komunicēt tikai ar alternatīvās komunikācijas metožu palīdzību).

Kursa ietvaros sociālie darbinieki apgūs prasmes, kas tiem palīdzēs veidot uzticībā balstītas attiecības, identificēt klienta vajadzības, vēlmes un sapņus, kā arī efektīvi plānot individuālo darbu ar klientu, tā radiniekiem un sociālo tīklu, lai varētu veiksmīgi un patstāvīgi dzīvot sabiedrībā. Dažas no metodēm ir jo īpaši noderīgas saziņā ar cilvēkiem, kuri verbāli nekomunicē un „sarežģītiem” klientiem, kuri izrāda noteikta veida uzvedības problēmas.

RC ZELDA piedāvā divu dienu seminārus LM/ESF projekta «Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās» ietvaros par uz personu vērsto plānošanu (36. apmācību tēma). Plašāka informācija pieejama šajās saitēs Labklājības ministrijas mājas lapā:

http://www.lm.gov.lv/text/3157

http://www.lm.gov.lv/text/3185


Comments are closed.