RC ZELDA piedalās Latvijas prezidentūras ES Padomē ietvaros organizētajā konferencē par deinstitucionalizāciju

2015. gada 15. jūnijā RC ZELDA piedalījās Latvijas prezidentūras ES Padomē ietvaros organizētajā konferencē „Deinstitucionalizācija un sociālās aprūpes politika Latvija”. RC ZELDA direktore vadīja konferences 2. plenārsēdi – „Labā prakse – priekšnoteikums veiksmīgam deinstitucionalizācijas procesam” un darba grupu „Deinstitucionalizācija pilngadīgām personām ar psihiskiem un intelektuālās attīstības traucējumiem”. Savukārt RC ZELDA juriste-pētniece Annija Mazapša bija konferences darba grupas ziņotāja. Konferences prezentācijas un videoieraksts pieejams Labklājības ministrijas mājaslapā – http://www.lm.gov.lv/text/3204.


Comments are closed.