RC ZELDA uzsākusi sadarbību ar Valsts policijas koledžu

2015.gada 30.septembrī un 22.oktobrī biedrība “Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem “ZELDA”” sadarbībā ar Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Valsts policijas koledžu organizēja vienas dienas semināru policijas darbiniekiem par saskarsmi ar personām ar garīga rakstura traucējumiem. Semināra organizēšanu finansiāli nodrošināja Atvērtās sabiedrības fondi, un fonds atvērtai sabiedrībai “DOTS”.

Semināru vadīja pieci dažādu jomu eksperti. Psihiatrs Ņikita Bezborodovs stāstīja policijas darbiniekiem par to, kas ir personas ar garīga rakstura traucējumiem, kādas ir atšķirības starp personām ar intelektuālās attīstības traucējumiem un psihiskām saslimšanām, un kādas pazīmes personas uzvedībā vai ārējā izskatā varētu norādīt uz garīga rakstura traucējumu esamību.

Latvijas Autisma centra valdes locekle un klīniskā psiholoģe Zane Kronberga sniedza informāciju par to, kas ir autisms, jeb autiska spektra traucējumi, un kādi saskarsmes pamatprincipi jāievēro komunicējot ar personu, kurai ir autiska spektra traucējumi. Tāpat Zane Kronberga iepazīstināja policijas darbiniekus ar alternatīvās komunikācijas metodēm un to izmantošanas pamatprincipiem.

RC ZELDA juriste Annija Mazapša informēja policijas darbiniekus par saprātīgajiem pielāgojumiem, kurus iespējams ieviest policijas darba ikdienā, lai uzlabotu saskarsmi ar personām ar garīga rakstura traucējumiem. RC ZELDA direktore Ieva Leimane – Veldmeijere demonstrēja videomateriālu par saprātīgo pielāgojumu praktisku izmantošanu policijas darbinieku ikdienas praksē. Savukārt Vieglās valodas aģentūras vadītāja Inese Kūliņa iepazīstināja policijas darbiniekus ar vieglo valodu un sniedza pamatprasmes vieglās valodas izmantošanā.

Semināra kopumā piedalījās 79 policijas darbinieki no dažādiem policijas iecirkņiem visā Latvijā. Policijas darbinieki savā sniegtajā novērtējumā par semināru izteica pateicību par sniegtajām zināšanām un dažādu metožu praktisku piemērošanu ikdienas darbā. Tāpat policijas darbinieki izteica vēlmi apgūt praktiskas iemaņas saziņā ar cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, piemēram, kā nomierināt personu, kura ir agresīva vai satraukta. Tika izteikta arī vēlme, lai apmācībās piedalītos arī pašas personas ar garīga rakstura traucējumiem, stāstot par savu pieredzi saskarsmē ar policiju un nepieciešamajiem uzlabojumiem.

RC ZELDA ir gandarīta par 2015.gada jūlijā noslēgto sadarbības līgumu ar Valsts policijas koledžu. Sadarbības līgums paredz iespēju veikt zinātniskos pētījumus, kopīgu semināru un konferenču rīkošanu, pieredzes apmaiņas vizīšu organizēšanu un sadarbību citos virzienos, lai sekmētu profesionālo pilnveidi.

Publicēts 23-10-2015


Comments are closed.