Vai Latvijai ir vajadzīga ANO Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām?

Norises vieta: Rīgā, viesnīcas ‘'ISLANDE HOTEL'' konferenču zālē Altings A+B, Ķīpsalas ielā 20

Semināra norises datums: 2008. gada 11. jūnijs

Semināra finansētājs: Sorosa fonds-Latvija

Semināra organizētājs: Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem „ZELDA"

 

9.30 – 10:00
Dalībnieku reģistrācija

10:00 – 10:10
Semināra atklāšana- Resursu centra cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem „ZELDA" direktores Ievas Leimanes-Veldmeijeres uzruna

10:10 – 10:30       
Latvijas pašreizējā pozīcija attiecībā uz pievienošanos ANO Konvencijai par personu ar invaliditāti tiesībām un tās Fakultatīvajam protokolam

Inta Vanovska, Labklājības ministrijas Sociālās iekļaušanas politikas departamenta Vienlīdzīgu iespēju politikas nodaļas vadītāja

10:30 – 12:00
Kas ir ANO Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām un ko tā nodrošina cilvēkiem ar īpašām vajadzībām? (167.00 KB) Anna Lawson, Līdsas universitāte, Lielbritānija

12:00 – 12:20       
Diskusija – jautājumi, komentāri

12:20 – 13:00       
Pusdienas

13:00 – 14:30        
Paneļdiskusija (272.40 KB) starp politikas veidotājiem un cilvēkus ar īpašām vajadzībām pārstāvošajām organizācijām: Šķēršļi un iespējas, pievienojoties Konvencijai. Diskusiju vada: Krista Vāvere

 

Diskusijas dalībnieki: politikas veidotāji – Alda Vanaga – Ārlietu ministrijas Valsts sekretāra vietniece; Inta Vanovska – Labklājības ministrijas Sociālās iekļaušanas politikas departamenta Vienlīdzīgu iespēju politikas nodaļas vadītāja; Sanita Ščucka – Tiesībsarga birojs; Māris Grāvis – LCĪVSO „SUSTENTO"; Ivars Balodis – „Apeirons"; Ieva Leimane-Veldmeijere – „Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem „ZELDA"; Anna Lawson – Līdsas universitāte, Lielbritānija.


Comments are closed.