Pasaules Veselības organizācijas garīgās veselības deklarācijas un rīcības plāna ieviešana Latvijā

Ziņojuma prezentācija

Pasākuma norises vieta: Viesnīca Monika, zāle Glory, Rīga, Elizabetes iela 21

Pasākuma norises laiks: 2009. gada 18. decembris, plkst. 11:00 – 13:30

Ziņojuma finansētāji: Nīderlandes Karalistes vēstniecība Latvijā, Atvērtās sabiedrības institūts (Budapešta), Sorosa fonds-Latvija.

10:40 – 11:00  Dalībnieku reģistrācija

11:00 – 11:05  Ievaduzruna par ziņojuma mērķiem | Ieva Leimane-Veldmeijere, RC „ZELDA" direktore

11:05 – 11:25    Garīgās veselības veicināšana un institucionālās reformas garīgās veselības aprūpē PVO Garīgās veselības deklarācijas un Rīcības plāna kontekstā (1.19 MB) | Rinalds Muciņš, ziņojuma autors

11:25 – 11:45  Garīgās veselības centralitāte un pieejamība primārajai veselības aprūpei, lai risinātu garīgās veselības problēmas PVO Garīgās veselības deklarācijas un Rīcības plāna kontekstā | Uldis Veits, ziņojuma autors

11:45 – 12:00  Diskusija

12:00 – 12:30 Kafijas pauze

12:30 – 12:50  Ārstniecības likuma 68. ganta grozījumu, kas regulē stacionēšanu un ārstēšanu bez pacienta piekrišanas, ieviešanas problēmas PVO Garīgās veselības deklarācijas un Rīcības plāna kontekstā | Anete Erdmane, ziņojuma autore, RC „ZELDA" juriste

12:50 – 13:10  Problēmas rīcībspējas institūta regulējumā starptautisko cilvēktiesību un PVO Garīgās veselības deklarācijas un Rīcības plāna kontekstā (1.67 MB) | Ieva Leimane-Veldmeijere,  ziņojuma autore, RC „ZELDA" direktore

13:10 – 13:30  Diskusija

 

  


Comments are closed.