2010.gada 28.maijā RC “ZELDA” organizē semināru tiesu sistēmas profesionāļiem

 

2010.gada 28.maijā RC "Zelda" organizēja semināru tiesu sistēmas profesionāļiem: tiesnešiem, prokuroriem un advokātiem "Cilvēktiesības tiesvedības procesos pret personām ar garīga rakstura traucējumiem."

Semināra mērķis bija sekmēt tiesu sistēmas profesionālu kapacitātes celšanu attiecībā uz starptautiskajiem cilvēktiesību standartiem saistībā ar psihiatrisko palīdzību un personu ar garīga rakstura traucējumiem tiesību aizstāvību.

Seminārs tika rīkots sadarbībā ar "Cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem interešu aizstāvības centru" (Mental Disability Advocacy Center) (Budapešta), kura izpilddirektors Olivers Luiss bija galvenais semināra vieslektors. Olivers Luiss ir Anglijas un Velsas advokatūras biedrs, Centrāleiropas un universitātes vieslektors, kā arī daudzu publikāciju par personu ar garīga rakstura traucējumiem cilvēktiesību ievērošanu autors.

Seminārs notika RC "Zelda" projekta "Psihiatrijas pakalpojumu lietotāju interešu aizstāvības attīstība Latvijā" ietvaros, kuru atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta ietvaros un Latvijas valsts ar Sabiedrības integrācijas fonda starpniecību. Semināra organizēšanā tika izmantots arī Sorosa fonda Latvija līdzfinansējums.

   Semināra programma (38.50 KB)

 


Comments are closed.