RC “ZELDA” sniedz lekciju Latvijas Tiesnešu mācību centrā par rīcībnespējas noteikšanas aktualitātēm

 

2010.gada 21.septembrī pēc Latvijas Tiesnešu mācību centra uzaicinājuma Zeldas direktore Ieva Leimane-Veldmeijere un juriste Anete Erdmane sniedza lekciju tiesnešiem „Rīcībnespējas noteikšanas aktualitātes." Lekcijā piedalījās ap 45 tiesnešiem no visas Latvijas. Lekcijas laikā tika analizēti starptautiskie cilvēktiesību standarti (Eiropas Cilvēktiesību tiesas prakse un ANO Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām), kā arī apspriestas Latvijas normatīvā regulējuma nepilnības un ar tā piemērošanu saistītas problēmas.

 


Comments are closed.