Saeima pieņēmusi likumu, ar kuru tiek ratificēts ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām Fakultatīvais protokols

3. jūnijā Saeima pieņēma likumu ( „Par Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām Fakultatīvo protokolu"), ar kuru Latvijā tiek pieņemts un apstiprināts jeb ratificēts ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām Fakultatīvais protokols. Lai protokols stātos spēkā to vēl jāizsludina Valsts prezidentam. Pēc protokola izsludināšanas LR Ārlietu ministrija to iesniegs (deponēs) ANO un protokols stāsies spēkā 30. dienā pēc iesniegšanas ANO.

RC „ZELDA" ir gandarīta par Latvijas likumdevēju pieņemto lēmumu ratificēt Fakultatīvo protokolu, kas ļaus ikvienam Latvijas iedzīvotājam, ievērojot protokolā minētos pieņemamības noteikumus, vērsties ANO ar sūdzībām gadījumos, ja valsts nepildīs Konvencijā par personu ar invaliditāti tiesībām ietvertās saistībās.

 


Comments are closed.