Vēl arvien iespējams pieteikties atbalsta personas pakalpojumam

Līdz 2019. gada 30. novembrim turpinās atbalsta personas pakalpojuma izmēģinājumprojekta īstenošana. Šobrīd RC ZELDA sniegto atbalsta personas pakalpojumu saņem 317 atbalstāmās personas no visiem Latvijas reģioniem.

Ko dara atbalsta persona?

Atbalsta persona palīdz pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem plānot un pašām pieņemt lēmumus par savu dzīvi. Atbalsts lēmumu pieņemšanā palīdz personai īstenot tiesībspēju un rīcībspēju, paplašināt savu dabisko atbalsta loku, pilnveidot spējas pārstāvēt sevi un aizsargāt savas intereses, kā arī paplašina atbalstāmās personas zināšanas un izpratni par savām tiesībām.

Kādās jomās un cik liels tiek sniegts atbalsts?

Atbalsta personas pakalpojuma ietvaros atbalsts lēmumu pieņemšanā tiek nodrošināts šādās jomās:

 1. Juridiskā palīdzība;

 2. Finanšu joma, (t.sk. budžeta plānošana un īpašumu pārvaldīšanas jautājumi);

 3. Ikdienas dzīves prasmju apgūšana un attīstība;     

 4. Veselības aprūpes joma (līdz ārsta kabinetam);

 5. Sociālās aprūpes joma;

 6. Atbalsta loka veidošana.

Pēc novērtējuma katrai personai tiks piedāvāts saņemt pakalpojumu (ar iespēju īpašās situācijās izmantot papildus 10 atbalsta stundas mēnesī):

 1. līdz 6 stundām mēnesī;     

 2. līdz 16 stundām mēnesī;

 3. līdz 30 stundām mēnesī.

Kurš var saņemt pakalpojumu?

Atbalsta personas pakalpojumu var saņemt:

 • pilngadīga persona

 • ar garīga rakstura traucējumiem;

 • kurai ir I vai II invaliditātes grupa;

 • kura šobrīd dzīvo sabiedrībā

 • un ir vērsta uz sadarbību.

Kā pieteikties pakalpojuma saņemšanai?

Lai saņemtu pakalpojumu, Jums jāzvana reģionālajiem koordinatoriem:

Aleksandra Pavlovska (Kurzemes un Zemgales plānošanas reģioni) – tel.: 25133824, e-pasts: [email protected]

Ingūna Krātiņa (Rīgas plānošanas reģions) – tel.: 25133788, e-pasts: [email protected]

Evija Strupiša (Vidzemes un Latgales plānošanas reģioni) – tel.: 27650303, e-pasts: [email protected]

Koordinators paskaidros, kā aizpildīt pieteikumu, kādi dokumenti būs nepieciešami, un savienos ar tuvāko atbalsta personu.

 


Comments are closed.