Cilvēks ir svarīgāks par stereotipiem

Cilvēks ir svarīgāks par stereotipiem, tādēļ apšaubīsim tos! Video dod iespēju ielūkoties cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem ikdienā, pieredzē un sajūtās.

Video sagatavots projekta “Cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem interešu aizstāvība un sabiedrības izpratnes veicināšana” ietvaros (projekta Nr. LM 2018/24-1-04/22), ko finansē Labklājības ministrija. Par video saturu atbild biedrība “Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem ZELDA”.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=tYm4GRfLE18&list=PLIrnuloEdmWvfqIo6davZIe7tTJ_TAfiP

Video – žurnāliste Krista Vāvere, operators Artis Baņģieris (Filmudarbnica).

 


Comments are closed.