2010

Satversmes tiesa atzīst Civillikuma 358. un 364. pantus par neatbilstošiem LR Satversmes 96.pantam

2010. gada 28. decembrī Satversmes tiesa pieņēma spriedumu RC „ZELDA" pārstāvētās klientes J.F. lietā, ar kuru atzina Civillikuma 358. un 364. pantu par neatbilstošiem LR Satversmes 96. pantam. Civillikuma 358. pants paredz tikai pilnu rīcībspējas ierobežošanu, neparedzot citas alternatīvas. Savukārt … Continue reading

RC “ZELDA” publicē rokasgrāmatu psihiatrijas pakalpojumu lietotājiem “Līdzīgs palīdz līdzīgam”

Lasīt jaunumu

Elektroniski publicēts pētījums “Pacientu-personāla alternatīvās konfliktsituāciju risināšanas metodes”

RC "ZELDA" elektroniski publicējis šī gada augustā pabeigto pētījumu "Pacientu-personāla alternatīvās konfliktsituāciju risināšanas metodes".  

RC “ZELDA” sniedz lekciju Latvijas Tiesnešu mācību centrā par rīcībnespējas noteikšanas aktualitātēm

  2010.gada 21.septembrī pēc Latvijas Tiesnešu mācību centra uzaicinājuma Zeldas direktore Ieva Leimane-Veldmeijere un juriste Anete Erdmane sniedza lekciju tiesnešiem „Rīcībnespējas noteikšanas aktualitātes." Lekcijā piedalījās ap 45 tiesnešiem no visas Latvijas. Lekcijas laikā tika analizēti starptautiskie cilvēktiesību standarti (Eiropas Cilvēktiesību tiesas prakse … Continue reading

Publiskots Pasaules Veselības organizācijas jaunais ziņojums “Garīgā veselība un attīstība”

Šonedēļ, 22.septembrī „ZELDA" nosūtīja PVO ziņojumu „Garīgā veselība un attīstība" kopā ar pavadvēstuli Labklājības un Veselības ministrijām, kā arī Tiesībsarga birojam, aicinot turpināt attīstīt sabiedrībā balstītus garīgās veselības un sociālās aprūpes pakalpojumus personām ar garīga rakstura traucējumiem. Pavadvēstules teksts:  16. … Continue reading

RC “ZELDA” paspārnē izveidots Psihiatrijas pakalpojumu lietotāju interešu jomā darbojošos organizāciju sadarbības tīkls

2010.gada 14.septembrī RC "ZELDA" paspārnē tika izveidots Psihiatrijas pakalpojumu lietotāju interešu jomā darbojošos organizāciju sadarbības tīkls, lai stiprinātu garīgās veselības jomā aktīvo interešu aizstāvības organizāciju efektīvāku sadarbību un lai sekmīgāk ietekmētu konkrētus, psihiatrijas pakalpojumu lietotājiem būtiskus jautājumus. Šobrīd sadarbības tīklā … Continue reading

Vasaras seminārs psihiatrijas pakalpojumu lietotāju organizāciju aktīvistiem 2010.gada 16.jūlijā

2010.gada 16.jūlijā Jaunķemeru kūrorta un rehabilitācijas centrā RC ZELDA rīkoja vasaras semināru psihiatrijas pakalpojumu lietotāju organizāciju aktīvistiem. Seminārā varēja gūt ieskatu mākslas, mūzikas, kā arī deju un kustību terapijas nodarbībās. Psihiatrijas pakalpojumu lietotāju aktīvisti tika informēti par saprātīgas pielāgošanas principu … Continue reading

Saeima pieņēmusi likumu, ar kuru tiek ratificēts ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām Fakultatīvais protokols

3. jūnijā Saeima pieņēma likumu ( „Par Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām Fakultatīvo protokolu"), ar kuru Latvijā tiek pieņemts un apstiprināts jeb ratificēts ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām Fakultatīvais protokols. Lai protokols stātos spēkā to vēl jāizsludina … Continue reading

2010.gada 28.maijā RC “ZELDA” organizē semināru tiesu sistēmas profesionāļiem

  2010.gada 28.maijā RC "Zelda" organizēja semināru tiesu sistēmas profesionāļiem: tiesnešiem, prokuroriem un advokātiem "Cilvēktiesības tiesvedības procesos pret personām ar garīga rakstura traucējumiem." Semināra mērķis bija sekmēt tiesu sistēmas profesionālu kapacitātes celšanu attiecībā uz starptautiskajiem cilvēktiesību standartiem saistībā ar psihiatrisko palīdzību … Continue reading

Izdots RC “Zelda” Apkārtraksta 5.numurs

Šis Apkārtraksts ir veidots ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas finansiālu atbalstu EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta ietvaros un ar Latvijas valsts finansiālu atbalstu no Sabiedrības integrācijas fonda. Par Apkārtraksta saturu atbild RC "Zelda" un rakstu autori. … Continue reading

2010. gada janvārī ZELDA pārceļas uz jaunām telpām

Kopš 2010.gada janvāra Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem "ZELDA" atrodas Mārupes ielā 4 – 31, 3.stāvā.  Mūsu jaunā adrese ir: Mārupes iela 4 – 31, Rīga, LV – 1002, Latvija Tālr./fakss: 67442828      

The Constitutional Court of Latvia has adopted a decision in RC “ZELDA” client’s J.F. case

On 28 December 2010 the Constitutional Court of Latvia adopted a judgement in the RC “ZELDA’s” represented client’s J.F. case on compliance of Article 358 and Article 364 of the Civil Law with Article 96 of the Constitution of the … Continue reading

The Latvian Parliament (Saeima) has adopted a law which ratifies Optional Protocol of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities

On 3 June 2010 the Saeima adopted a law (On Optional Protocol of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities) in accordance with which Latvia adopts and ratifies the Optional Protocol of the UN Convention on the Rights … Continue reading

On 28 of May 2010 the RC “ZELDA” in cooperation with MDAC organized a training seminar for the Latvian judges, prosecutors and attorneys

  On 28 of May 2010 the Resource Center “ZELDA” in cooperation with the Mental Disability Advocacy Center (MDAC) organized a training seminar for the Latvian judges, prosecutors and attorneys entitled “Human Rights Standards in Court Proceedings against People with … Continue reading

The Constitutional Court has initiated a case about the Civil Law’s Article 358 and 364’s compliance with Article 96 of the Constitution

On April 28 2010 the Constitutional Court declared admissible “ZELDA’s” client J.’s petition about the Civil Law’s Article 358 and 364 compliance with Article 96 of the Constitution. The petitioner, who be­cause of intellectual disability has been incapacitated for several years, … Continue reading

On April 2010 the Resource Center “ZELDA” published its latest Newsletter

  On April 2010 the Resource Center “ZELDA” published its latest Newsletter which is available here. It covers issues such as: the key developments in mental disability advocacy from the second half of 2009 until March 2010; informed consent; applying Article … Continue reading

Anete Erdmane’s Masters Thesis will be published

Vienna Online Journal on International Constitutional Law – http:// www.internationalconstitutionallaw.net through a selection process has chosen to publish Anete Erdmane’s Masters Thesis, Liberty behind closed doors…? Involuntary placement and medical treatment in psychi­atric institutions from the human rights perspective.

“ZELDA” has been admitted to the European Union’s Fundamental Rights Agency’s NGO platform

At the beginning of 2010 the European Fundamental Rights Agency admitted “ZELDA” to their NGO platform, where NGOs have the opportunity to participate in the creation of fundamental rights’ policy on the EU level.

A new staff researcher Georgiana Gheorghe (Romania) has joined RC “ZELDA”

Resource Centre “ZELDA” was one of the region’s human rights and advocacy organizations where recent graduates of Masters and LL.M. programs in the social sciences, law, and humanities in the frame­work of the Internship Initiative of the Open Society Institute, … Continue reading

“ZELDA” has moved to new premises

Because of the expansion in our work, since January 2010, RC “ZELDA” has  moved to larger premises. Our new address is Marupes Street 4-31, our phone/fax stays the same: +371 67442828. We kindly re­mind that “ZELDA” continues to provide free … Continue reading