Publications

Informācija iedzīvotājiem, kas vēršas RC ZELDA pēc juridiskās palīdzības jautājumos par personas rīcībspēju

Biedrība “Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem “ZELDA”” sniedz personām ar garīga rakstura traucējumiem un viņu piederīgajiem, kā arī valsts un pašvaldību darbiniekiem un citām saistītām personām, bezmaksas juridiskās konsultācijas. Tāpat nepieciešamības gadījumā tiek sagatavoti dažādi juridiska rakstura dokumenti. Viens … Continue reading

Sagatavots “Atbalsta personas pakalpojuma izmēģinājumprojekta kvalitatīvo un kvantitatīvo rezultātu rādītāju apkopojums un izvērtējums”

2019. gada 30. novembrī noslēdzās atbalsta personas pakalpojuma izmēģinājumprojekta īstenošana. Izmēģinājumprojekta ietvaros (laikā no 2017. gada 1. decembra līdz 2019. gada 30. novembrim) atbalsta personas pakalpojums tika nodrošināts 332 personām no visiem Latvijas reģioniem. Atbalsta persona palīdzēja pilngadīgām personām ar … Continue reading

Neļauj stereotipiem noteikt cilvēku dzīves. Apšaubi tos!

“Mani tur rāmjos, nevaru darīt to, kas man pašam ir svarīgi. Sabiedrība un ģimene netic maniem spēkiem, prasmēm. Vēlos, lai sabiedrība atbalstītu ar labu manus lēmumus, nevis visu laiku norādītu kā man ,,pareizi” dzīvot un domāt.” /Jānis/  Neļauj stereotipiem noteikt … Continue reading

Laužam stereotipus: pieredzes stāsti “Ieraudzīt manī personību”

Viņi ir bīstami un agresīvi. Ar viņiem nav iespējams normāli komunicēt. Viņi ir pilnīgi nederīgi darba jomā. Tie ir tikai daži no stereotipiem, ar kuriem ikdienā nākas sadzīvot cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem. Cilvēkiem, kuriem visu mūžu ir jāsadzīvo ar savu citādību un … Continue reading

Aktuālākie tiesību un interešu aizsardzības jautājumi cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem

Projekta, kas tika finansēts ar Sabiedrības integrācijas fonda atbalstu, laikā no 2016. gada 1. jūnija līdz 31. oktobrim biedrība “Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem “ZELDA”” (RC ZELDA) nodrošināja bezmaksas juridiskās konsultācijas Latvijā dzīvojošiem cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem un viņu tuviniekiem. … Continue reading

RC ZELDA has published “Handbook: First Steps in Implementation of Supported Decision Making in Latvia”

The association “Resource Centre for People with Mental Disability “ZELDA” in the framework of project on implementation of the supported decision making model in Latvia, as a part of the European Economic Area (EEA) Financial Mechanism Grants 2009 – 2014 … Continue reading

Izdota “Rokasgrāmata: pirmie soļi atbalstītās lemtspējas ieviešanā Latvijā”

Biedrība “Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem “ZELDA” (RC ZELDA) Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta programmas “NVO fonds” ietvaros atbalstītā projekta Nr. 2013.EEZ/PP/1/MAC/092/067 “Pilotprojekts atbalstītās lemtspējas ieviešanai Latvijā” īstenošanas rezultātā izdevusi rokasgrāmatu, (size 1,8 MB) kurā atspoguļota Latvijai jauna personu … Continue reading

Notikusi pētījuma “Deinstitucionalizācijas pieredzes analīze: citu valstu labās prakses piemēri un pieļautās kļūdas” prezentācija

2016. gada 29. janvārī biedrības „Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem „ZELDA”” (turpmāk – RC ZELDA) telpās Rīgā, Mārupes ielā 4-31, notika pētījuma “An Analysis of De-Institutionalization Experiences: Good Practice Examples and Failures” (Deinstitucionalizācijas pieredzes analīze: citu valstu labās prakses … Continue reading

Tiesību aizsardzības iespējas Rīgas pašvaldībā dzīvojošiem cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem

Projekta, kas tika līdzfinansēts ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta atbalstu Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros, laikā no 2015. gada 2. marta līdz 15. novembrim biedrība “Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem “ZELDA”” (RC ZELDA) nodrošināja bezmaksas juridiskās konsultācijas … Continue reading

Izdots informatīvais materiāls “Kur meklēt palīdzību?” personām ar garīga rakstura traucējumiem

Biedrība “Resursu centrs cilvēkiem garīgiem traucējumiem “ZELDA”” izdevusi informatīvu kartiņu „Kur meklēt palīdzību?” ja persona ir cietusi no noziedzīga nodarījuma. Kartiņas mērķauditorija ir personas ar garīga rakstura traucējumiem, bet tā būs noderīgs palīglīdzeklis ikvienam. Informatīvajā kartiņā sniegta informācija, ko darīt, … Continue reading

RC ZELDA izdevusi Latvijā vienīgo brošūru, kurā apkopota informācija par rīcībspēju, tās ierobežošanu un alternatīvajiem mehānismiem personām ar garīga rakstura traucējumiem

RC ZELDA kopš 2007. gada nodrošina bezmaksas juridiskās konsultācijas cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem un viņu tuviniekiem, kā arī valsts un pašvaldību iestādēm. Liela daļa no šīm konsultācijām, kuras nodrošina RC ZELDA juristi, ir tieši saistītas ar rīcībspējas jautājumiem, turklāt … Continue reading

Eiropas Savienības Parlaments publicējis pētījumu par bērnu ar invaliditāti tiesību īstenošanu 10 ES dalībvalstīs

Eiropas Savienības Parlaments publicējis pētījumu par bērnu ar invaliditāti tiesību īstenošanu 10 ES dalībvalstīs. Pētījumu par situāciju Latvijā pēc ES Parlamenta pasūtījuma Beļģijas uzņēmuma Milieu vadībā veica RC ZELDA pētnieces – Ieva Leimane-Veldmeijere un Santa Skirmante. Pētījums angļu valodā pieejams … Continue reading

The European Parliament has published the Country Report on Latvia for the Study on Member States’ Policies for the Children with Disabilities

The study looks at the situation of children with disabilities in Latvia to identify the gaps in the legal framework and its implementation, the obstacles faced by children with disabilities, and best practices. This country study was conducted as a … Continue reading

Study conducted by RC ZELDA “Access to Justice for Children with Mental Disabilities in Latvia”

In the period from May 2013 to May 2015, the “Resource Centre for People with Mental Disability “ZELDA”” (RC ZELDA) in collaboration with nine other European Union member states[1] conducted an EU-funded study on access to legal assistance resources for … Continue reading

Pētījums “Tiesību aizsardzības līdzekļu pieejamība bērniem ar garīga rakstura traucējumiem Latvijā”

Biedrība „Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem „ZELDA”” (RC ZELDA) laikā no 2013. gada maija līdz 2015. gada maijam kopā ar deviņām Eiropas Savienības dalībvalstīm1 veica Eiropas Savienības finansētu pētījumu par bērnu ar garīga rakstura traucējumiem (gan bērnu ar intelektuālās … Continue reading

Rights to Family Life for Persons with Mental Disabilities

RC ZELDA with the support of the Royal Netherlands Embassy in Latvia and the Open Society Foundations has carried out a study on what support municipalities offer to parents with mental disabilities so they can continue raising their children – … Continue reading

Personu ar garīga rakstura traucējumiem tiesības uz ģimenes dzīvi

Pētījums: Personu ar garīga rakstura traucējumiem tiesības uz ģimenes dzīvi Autors: Annija Mazapša, Resursu centra cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem ZELDA (RC ZELDA) juriste – pētniece Viens no pēdējo gadu aktuālākajiem jautājumiem ir saistīts ar vecāku, kuriem ir garīga rakstura traucējumi, … Continue reading

Publicēts pētījums par sabiedrībā balstīto pakalpojumu pieejamību

Autori: Linda Bērziņa, Džeordžiana George, Ieva Leimane-Veldmeijere, Annija Mazapša, Santa Skirmante Pētījuma ziņojumu izdevusi biedrība “Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem “ZELDA” ar Atvērtās sabiedrības fondu finansiālo atbalstu. Šis ziņojums publicēts Atvērtās sabiedrības fondu finansētā projekta “Ceļā uz ANO Konvencijas … Continue reading

The Accessibility and Costs of mental health and social care community-based services compared to institutional care in Latvia (2004 – 2011)

Authors: Linda Bērziņa, Georgiana Gheorghe, Ieva Leimane–Veldmeijere, Annija Mazapša, Santa Skirmante The report is published by the Resource Centre for People with Mental Disability “ZELDA” with the financial support of the Open Society Foundations. The report is published within the … Continue reading

Research Paper “Access to Employment and Education”

Riga, 2012 Author: Naila Kirimova Publisher: Resource Centre for People with Mental Disability “ZELDA” Funding: Open Society Foundation’s Human Rights and Governance Grants program Research Paper “Acces to Employment and Education” by ZELDA intern Naila Kirimova (Azerbaijan)

Pētījums par atbalstītās lēmumu pieņemšanas modeļiem

Rīga, 2012 Autors: Džeordžiana George (Georgiana Gheorghe) Izdevējs: Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem “Zelda” Finansējums: Pētījumu finansējusi Atvērtās sabiedrības institūta Cilvēktiesību un pārvaldes dotāciju programma, kā arī daļēji sponsorējis Centrāleiropas Universitātes (Budapešta) fonds (CEUBPF) Šī pētījuma tapšanas iemesls bija … Continue reading

Supported decision-making models in light of Article 12 UNCRPD

Riga, 2010 Author: Georgiana Gheorghe Publisher: Resource Centre for People with Mental Disability “ZELDA” Funding: Open Society Institute’s Human Rights and Governance Grants program and Central European University Foundation, Budapest (CEUBPF). This research was triggered by the ratification by Latvia … Continue reading

Peer advocacy: introducing a concept, exploring its benefits

Riga, 2010 Author: Georgiana Gheorghe Publisher: Resource Centre for People with Mental Disability “ZELDA” The main aim of a research on peer-advocacy was to develop an innovative advocacy mechanism for users of mental health care services in Latvia, in order … Continue reading

Newsletter – 6th issue, March 2011

In March 2011 Resource Centre "ZELDA" published its latest Newsletter. In it we provide update on the latest developments regarding advocacy issues for persons with mental disabilities and also explore the issue of legal capacity. We offer our opinion on … Continue reading

Psihiski saslimuša cilvēka tuviniekiem

Ziņu par to, ka kādam no ģimenes locekļiem ārsts konstatējis psihiskus traucējumus, tuvinieki uztver dažādi: vīrs un sieva pavisam citādi nekā vecāki, brāļi un māsas. Emociju gamma ir ļoti plaša: aizkaitinājums, kauns, dusmas pret saslimušo vai arī pret radušos situāciju kopumā utt. Buklets

Palīgmateriāls pacientam ar psihiskiem traucējumiem

Šī brošūra palīdzēs Tev saprast, ko sagaidīt no sava ārstējošā ārsta – psihiatra, pie kura Tu dodies ārstēties, un paskaidros, ko ir svarīgi pajautāt ārstam. Palīgmateriāls pacientiem ar psihiskiem traucējumiem

Mākslu terapija

Mākslu terapija Latvijā ir veselības aprūpes virziens, kas savā darbā izmanto mākslu (vizuāli plastisko mākslu, mūziku, deju, drāmu) radošu māksliniecisko procesu un pacienta refleksiju par šo procesu un/vai radīto darbu. Tajā, savukārt, atspoguļojas indivīda attīstība, spējas, individualitāte, intereses un konflikti. Mākslu terapijā  tiek izmantoti mākslu … Continue reading

Psihiatriskā palīdzība bez pacienta piekrišanas

RC "ZELDA" ar Sorosa fonda-Latvija atbalstu sagatavojis un izdevis bukletus pacientiem un tuviniekiem  "Psihiatriskā palīdzība bez pacienta piekrišanas" (195.71 KB) , lai sniegtu pamatinformāciju par LR Ārstniecības likumā noteikto stacionāšanas kārtību pacientiem, kuri nonākuši psihiatriskajā slimnīcā pret savu gribu.Bukleti izdoti … Continue reading

Pacientu-personāla alternatīvās konfliktsituāciju risināšanas metodes.

Rīga, 2010 Autori: Anete Erdmane, Ieva Leimane-Veldmeijere, Rinalds Muciņš Izdevējs: Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem “Zelda” Finansējums: Pētījums ir veidots ar Īslandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas finansiālu atbalstu EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta ietvaros un ar … Continue reading

Līdzīgs palīdz līdzīgam

Rīga, 2010 Autori: Anete Erdmane, Džeordžiana George (Georgiana Gheorghe), Ieva Leimane-Veldmeijere Finansējums: Rokasgrāmata veidota RC "ZELDA" projekta "Psihiatrijas pakalpojumu lietotāju interešu aizstāvības attīstība Latvijā" ietvaros ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas finansiālu atbalstu EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu … Continue reading

Ziņojums par Pasaules Veselības organizācijas garīgās veselības deklarācijas un rīcības plāna ieviešanu Latvijā.

Rīga, 2009 Autori: Anete Erdmane, Ieva Leimane – Veldmeijere, Rinalds Muciņš, Uldis Veits Izdevējs: Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem "Zelda" Finansējums: Nīderlandes Karalistes vēstniecība Latvijā, Atvērtās sabiedrības institūts (Budapešta), Sorosa fonds – Latvija. Pilnu ziņojuma tekstu lasīt  šeit (592.32 KB) … Continue reading

Informācija darba devējiem: cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem nodarbināšanai.

Buklets "Informācija darba devējiem: cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem nodarbināšanai." Rīga, 2007 Autori: MĀRIS TAUBE, IEVA LEIMANE-VELDMEIJERE un INESE ZĀRDIŅA Izdevējs: Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs Finansējums: ES Eiropas Sociālā fonda EQUAL programma un LR Valsts budžets. Buklets sniedz ieteikumus … Continue reading

Darbs: Informācija psihiatrijas pakalpojumu lietotājiem

Rīga, 2007 Autori: IEVA LEIMANE-VELDMEIJERE un INESE ZĀRDIŅA Izdevējs: Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs Finansējums: ES Eiropas Sociālā fonda EQUAL programma un LR Valsts budžets. Buklets sniedz pamatinformāciju psihiatrijas pakalpojumu lietotājiem par darba tiesībām un darba meklēšanu – kas jāņem … Continue reading

Personu ar garīgiem traucējumiem un psihiskām slimībām nodarbinātības iespēju sekmēšana Latvijā. Konceptuālie risinājumi.

post thumbnail

Rīga, 2007 Autors: MĀRIS TAUBE, IEVA LEIMANE-VELDMEIJERE Izdevējs: Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs Finansējums: ES Eiropas Sociālā fonda EQUAL programma un LR Valsts budžets Konceptuālie risinājumi atspoguļo Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas centra un partnerorganizāciju īstenotā EQUAL projekta „Personu ar garīgiem … Continue reading

Pacientu-personāla alternatīvās konfliktsituāciju risināšanas metodes.

post thumbnail

Rīga, 2010 Autori: Anete Erdmane, Ieva Leimane-Veldmeijere, Rinalds Muciņš Finansējums: Pētījums ir veidots ar Īslandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas finansiālu atbalstu EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta ietvaros un ar Latvijas valsts finansiālu atbalstu no Sabiedrības integrācijas fonda. … Continue reading

Līdzīgs palīdz līdzīgam.

post thumbnail

Rīga, 2010 Autori: Anete Erdmane, Džeordžiana George (Georgiana Gheorghe), Ieva Leimane-Veldmeijere Finansējums: Rokasgrāmata veidota RC "ZELDA" projekta "Psihiatrijas pakalpojumu lietotāju interešu aizstāvības attīstība Latvijā" ietvaros ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas finansiālu atbalstu EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu … Continue reading

NEWSLETTER – 5th issue, April 2010

In this issue of Resource Centre “ZELDA”'s Newsletter we update you on the most important events relating to the protection of the rights of people with mental disability in the second half of 2009 until March 2010. We  provide some insight on the … Continue reading

Report on the implementation of the World Health organisation’s mental health declaration and action plan in Latvia

Riga, 2009 Authors: Anete Erdmane, Ieva Leimane – Veldmeijere, Rinalds Muciņš, Uldis Veits Publisher: Resource Centre for People with Mental Disability “ZELDA” Funding: Royal Netherlands Embassy in Latvia, the Open Society Institute (Budapest) and the Soros Foundation-Latvia. In January 2005 … Continue reading

NEWSLETTER – 4th issue, September 2009

In this issue of Resource Centre ZELDA's Newsletter we update you on the most important events of the first nine months of 2009 relating to the protection of the rights of mentally disabled people. We give an overview of a case before … Continue reading

NEWSLETTER – 3rd issue, March 2009

In this issue of the regularly published Newsletter of the Resource Centre for People with Mental Disability “ZELDA”, we discuss the developments regarding advocacy issues for people with mental disabilities in the second half of 2008. We provide an overview of an … Continue reading

NEWSLETTER – Combined edition from the first and second issues, July 2008

The Resource Centre for People with Mental Disability “ZELDA” begins a new tradition – providing information through a Newsletter to its cooperation partners and the broader public on development tendencies in the field of mental disability advocacy. The Newsletter will be published every … Continue reading

Promotion of the Employment Opportunities for People with Intellectual Disabilities and Psychiatric Illnesses in Latvia

post thumbnail

    Riga, 2007 Authors: MĀRIS TAUBE, IEVA LEIMANE-VELDMEIJERE Publisher: Riga Centre for Psychiatry and Narcology Funding: EU European Social Fund EQUAL programme and State budget of the Republic of Latvia The Conceptual Paper reflects the results of the EQUAL … Continue reading

Promotion of the Employment Opportunities for People with Intellectual Disabilities and Psychiatric Illnesses in Latvia. The Conceptual Paper.

Riga, 2007 Authors: MĀRIS TAUBE, IEVA LEIMANE-VELDMEIJERE Publisher: Riga Centre for Psychiatry and Narcology Funding: EU European Social Fund EQUAL programme and State budget of the Republic of Latvia The Conceptual Paper reflects the results of the EQUAL project „Integration … Continue reading