Laužam stereotipus: pieredzes stāsti “Ieraudzīt manī personību”

Viņi ir bīstami un agresīvi. Ar viņiem nav iespējams normāli komunicēt. Viņi ir pilnīgi nederīgi darba jomā. Tie ir tikai daži no stereotipiem, ar kuriem ikdienā nākas sadzīvot cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem. Cilvēkiem, kuriem visu mūžu ir jāsadzīvo ar savu citādību un bieži vien noraidošu līdzcilvēku attieksmi sev apkārt. “Pirms visi uzzina par manu saslimšanu, viņiem ir iespēja redzēt manī personību. Vēlāk – vienīgi diagnozi.” Tāpēc esam devuši vārdu cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem – psihiskām saslimšanām vai intelektuālās attīstības traucējumiem, lai ar saviem stāstiem dotu mums iespēju ieskatīties savā ikdienā, pieredzē un sajūtās. To visu ilustrē pašu stāstu varoņu izvēlētas fotogrāfijas vai simboli. 

Materiāls ir pieejams šeit (pdf).

Materiāls sagatavots projekta “Cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem interešu aizstāvība un sabiedrības izpratnes veicināšana” ietvaros (projekta Nr. LM 2018/24-1-04/22), ko finansē Labklājības ministrija. Par materiāla “Ieraudzīt manī personību” saturu atbild biedrība “Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem ZELDA”.


Comments are closed.