Neļauj stereotipiem noteikt cilvēku dzīves. Apšaubi tos!

“Mani tur rāmjos, nevaru darīt to, kas man pašam ir svarīgi. Sabiedrība un ģimene netic maniem spēkiem, prasmēm. Vēlos, lai sabiedrība atbalstītu ar labu manus lēmumus, nevis visu laiku norādītu kā man ,,pareizi” dzīvot un domāt.” /Jānis/ 

Neļauj stereotipiem noteikt cilvēku dzīves. Apšaubi tos!

Materiāls ir pieejams šeit (pdf).

Materiāls sagatavots projekta “Cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem interešu aizstāvība un sabiedrības izpratnes veicināšana” ietvaros (projekta Nr. LM 2018/24-1-04/22), ko finansē Labklājības ministrija. Par materiāla “Ieraudzīt manī personību” saturu atbild biedrība “Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem ZELDA”.


Comments are closed.