Iepirkumi

Turpinās konkurss uz izsludinātajām atbalsta personas vakancēm

  Laikā no 2017. gada 1. decembra līdz 2019. gada 30. novembrim RC ZELDA īstenos Labklājības ministrijas atbalstītu izmēģinājumprojektu “Atbalsta personas pakalpojuma izmēģinājumprojekta īstenošana pilngadīgām personām ar smagiem un ļoti smagiem garīga rakstura traucējumiem (personas ar I un II invaliditātes … Continue reading

RC ZELDA izsludina konkursu uz atbalsta personas amatu (22 vakances)

Laikā no 2017. gada 1. decembra līdz 2019. gada 30. novembrim RC ZELDA īstenos Labklājības ministrijas atbalstītu izmēģinājumprojektu “Atbalsta personas pakalpojuma izmēģinājumprojekta īstenošana pilngadīgām personām ar smagiem un ļoti smagiem garīga rakstura traucējumiem (personas ar I un II invaliditātes grupu)”. … Continue reading

RC ZELDA izsludina konkursu uz jurista/es amatu (uz noteiktu laiku)

Sludinājuma datums: 2017. gada 11. oktobrī Darba pienākumi: Konsultēt personas ar garīga rakstura traucējumiem juridiskos jautājumos (piemēram, par sociālajām tiesībām, civiltiesībām, krimināltiesībām, administratīvo pārkāpumu lietās); Sagatavot personas lietā nepieciešamos dokumentus; Sniegt atbalstu lēmumu pieņemšanā; Savas kompetences ietvaros iesaistīties RC „ZELDA” … Continue reading

RC ZELDA aicina pieteikties ģimenes asistenta /es vakancei

Biedrība “Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem “ZELDA” (reģ.Nr.40008114387) aicina pieteikties Ģimenes asistenta /es vakancei Ģimenes asistenta pakalpojumu RC Zelda nodrošina cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, kam nepieciešams apgūt sociālās prasmes un arī ģimenēm ar bērniem, kur vienam no vecākiem … Continue reading

Aicinām pieteikties uz 2 brīvām vakancēm – atbalsta persona

Biedrība „Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem „ZELDA”” aicina pieteikties atbalsta personas vakancei (2 vakances/pilna slodze) Laikā no 2015. gada 1. februāra līdz 2016. gada 30. aprīlim RC ZELDA attīstīs jaunu pakalpojumu – „Atbalsta persona cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem”. … Continue reading

Biedrība „Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem „ZELDA”” izsludina konkursu uz jurista/es amatu.

Sludinājuma datums: 2009. gada 10. jūlijs Darba pienākumi: Konsultēt darba devēju juridiskajos jautājumos Savas kompetences ietvaros veikt pētījumus, cilvēktiesību monitoringu un gatavot  informāciju RC „ZELDA” publikācijām Savas kompetences ietvaros iesaistīties RC „ZELDA” apmācību, semināru, diskusiju un  konferenču organizēšanā Konsultēt klientus … Continue reading

Biedrība „Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem „ZELDA”” izsludina konkursu uz grāmatveža amatu

Sludinājuma datums: 2009. gada 5. maijs Pienākumi: – Biedrības materiālo, darbaspēku un finansu resursu izmantošanas un biedrības īpašuma saglabāšanas kontrole; – Bankas operāciju veikšana; – Grāmatvedības dokumentācijas apstrāde, uzskaite un kontrole atbilstoši LR normatīvajiem aktiem par grāmatvedību; – Darba algu … Continue reading

Informatīvais paziņojums par lēmuma pieņemšanu – Grāmatvedības pakalpojumu sniegšana viena projekta ietvaros

Informatīvais pazinojums

Biedrība „Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem „ZELDA”” izsludina konkursu uz grāmatvedības pakalpojumu sniegšanu viena projekta ietvaros.

Sludinājuma datums: 2009. gada 4.marts   Pienākumi: Bankas operāciju veikšana Grāmatvedības dokumentu apstrāde, uzskaite un kontrole Darba algu aprēķina veikšana Projekta ceturkšņa finanšu atskaišu un gala atskaites sagatavošana Konsultāciju un padomu sniegšana projekta vadībai Budžeta plānošana un kontrolēšana, tekošo projekta … Continue reading