25.septembrī RC ZELDA paraksta sadarbības līgumu ar LM

Lai nodrošinātu viedokļu un informācijas apmaiņu par sagatavošanā esošajiem politikas plānošanas dokumentiem un tiesību aktu projektiem, 2009.gada 25.septembrī Labklājības ministrija parakstīja sadarbības līgumus ar vairākām NVO, tajā skaitā arī ar RC ZELDA.

LM un RC ZELDA sadarbosies īpaši šādās jomās:

– sociālais darbs;

– sociālā iekļaušana;

– sociālā palīdzība, sociālā aprūpe, sociālā un profesionālā rehabilitācija;

– valsts sociālā apdrošināšana un valsts sociālie pabalsti;

– ģimenes politika.

Kopš 2008.gada augusta RC ZELDA aktīvi darbojas LM izveidotajā darba grupā par ANO konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām ratifikāciju. 

 Foto

 


Comments are closed.