Izdots RC “ZELDA” Apkārtraksta 3.numurs

Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem "ZELDA" izdevis Apkārtraksta 3.numuru.

Apkārtraksta galvenās tēmas: aktualitātes cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem interešu aizstāvībā 2008. gada otrajā pusgadā un pārskats par Latvijas tiesu praksei nozīmīgu Eiropas Cilvēktiesību tiesas (ECT) spriedumu lietā P.V.Štukaturovs pret Krievijas Federāciju. ECT spriedums sniedz ieskatu problēmās, kas saistītas ar personas rīcībspējas vērtēšanu un tiesību ierobežojumu rīcībnespējīgām personām izraisītajām sekām. Kontekstā ar P.V.Štukaturova lietu Apkārtrakstā arī sniegta informācija par Latvijā pieņemtu tiesas lēmumu par rīcībspējas atjaunošanu. Ieguldījumu Apkārtraksta tapšanā devusi arī LU Filozofijas un socioloģijas institūta vadošā pētniece, sociālantropoloģe Agita Lūse, recenzējot P.Lēmana un P.Stastnija   redakcijā izdoto rakstu krājumu "Alternatīvas: tālāk par psihiatriju" (Alternatives Beyond Psychiatry).

Apkārtrakstu lasīt  šeit (491.33 KB) . 


Comments are closed.