Izdots RC “ZELDA” Apkārtraksta 4.numurs

Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem "ZELDA" izdevis Apkārtraksta 4.numuru.

Apkārtrakstā informējam par aktualitātēm cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem interešu aizstāvībā 2009.gada pirmajā pusgadā, sniedzam ieskatu Eiropas Cilvēktiesību tiesas lietā, kurā pirmo reizi tiesa atsaukusies uz ANO Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām un skaidrojusi saprātīga pielietojuma (reasonable accomodation) jēdzienu.Turpinām arī uzsākto sadarbību ar sociālantropoloģi Agitu Lūsi, šoreiz piedāvājot ieskatu psihiatrijas pakalpojumu lietotāju viedokļos par garīgās veselības aprūpes pieejamību.

Apkārtrakstu lasīt šeit (525.49 KB) . 

 


Comments are closed.