Saņemta atbildes vēstule uz aicinājumu pievienoties ANO Invaliditātes Konvencijas Fakultatīvajam protokolam

Saņemta  atbildes vēstule (975.34 KBuz aicinājumu pievienoties ANO Invaliditātes Konvencijas Fakultatīvajam protokolam


Comments are closed.