ZELDA pievienojas organizāciju koalīcijai – European Coalition for Community Living (ECCL)

Kopš 2007. gada novembra Resursu centrs "ZELDA" ir dalīborganizācija Eiropas līmeņa koalīcijā – European Coalition for Community Living (Brisele), kuras darbības mērķis ir sekmēt cilvēku ar invaliditāti sociālo iekļaušanu, veicinot kvalitatīvu sabiedrībā balstītu pakalpojumu kā alternatīvu institucionalizācijai nodrošināšanu. "ZELDA" un ECCL regulāri apmainās ar informāciju, piemēram, 2007. gada jūlijā ECCL savā ceturtajā apkārtrakstā publicēja Resursu centra ZELDA direktores Ievas Leimanes-Veldmeijeres rakstu par SAC "Reģi" traģēdiju – Lessons to be Learned: Life after the Tragic Fire in the Social Care Home "Regi".


Comments are closed.