2010

Satversmes tiesa atzīst Civillikuma 358. un 364. pantus par neatbilstošiem LR Satversmes 96.pantam

2010. gada 28. decembrī Satversmes tiesa pieņēma spriedumu RC „ZELDA" pārstāvētās klientes J.F. lietā, ar kuru atzina Civillikuma 358. un 364. pantu par neatbilstošiem LR Satversmes 96. pantam. Civillikuma 358. pants paredz tikai pilnu rīcībspējas ierobežošanu, neparedzot citas alternatīvas. Savukārt … Continue reading

RC “ZELDA” publicē rokasgrāmatu psihiatrijas pakalpojumu lietotājiem “Līdzīgs palīdz līdzīgam”

Lasīt jaunumu

Elektroniski publicēts pētījums “Pacientu-personāla alternatīvās konfliktsituāciju risināšanas metodes”

RC "ZELDA" elektroniski publicējis šī gada augustā pabeigto pētījumu "Pacientu-personāla alternatīvās konfliktsituāciju risināšanas metodes".  

RC “ZELDA” sniedz lekciju Latvijas Tiesnešu mācību centrā par rīcībnespējas noteikšanas aktualitātēm

  2010.gada 21.septembrī pēc Latvijas Tiesnešu mācību centra uzaicinājuma Zeldas direktore Ieva Leimane-Veldmeijere un juriste Anete Erdmane sniedza lekciju tiesnešiem „Rīcībnespējas noteikšanas aktualitātes." Lekcijā piedalījās ap 45 tiesnešiem no visas Latvijas. Lekcijas laikā tika analizēti starptautiskie cilvēktiesību standarti (Eiropas Cilvēktiesību tiesas prakse … Continue reading

Publiskots Pasaules Veselības organizācijas jaunais ziņojums “Garīgā veselība un attīstība”

Šonedēļ, 22.septembrī „ZELDA" nosūtīja PVO ziņojumu „Garīgā veselība un attīstība" kopā ar pavadvēstuli Labklājības un Veselības ministrijām, kā arī Tiesībsarga birojam, aicinot turpināt attīstīt sabiedrībā balstītus garīgās veselības un sociālās aprūpes pakalpojumus personām ar garīga rakstura traucējumiem. Pavadvēstules teksts:  16. … Continue reading

RC “ZELDA” paspārnē izveidots Psihiatrijas pakalpojumu lietotāju interešu jomā darbojošos organizāciju sadarbības tīkls

2010.gada 14.septembrī RC "ZELDA" paspārnē tika izveidots Psihiatrijas pakalpojumu lietotāju interešu jomā darbojošos organizāciju sadarbības tīkls, lai stiprinātu garīgās veselības jomā aktīvo interešu aizstāvības organizāciju efektīvāku sadarbību un lai sekmīgāk ietekmētu konkrētus, psihiatrijas pakalpojumu lietotājiem būtiskus jautājumus. Šobrīd sadarbības tīklā … Continue reading

Vasaras seminārs psihiatrijas pakalpojumu lietotāju organizāciju aktīvistiem 2010.gada 16.jūlijā

2010.gada 16.jūlijā Jaunķemeru kūrorta un rehabilitācijas centrā RC ZELDA rīkoja vasaras semināru psihiatrijas pakalpojumu lietotāju organizāciju aktīvistiem. Seminārā varēja gūt ieskatu mākslas, mūzikas, kā arī deju un kustību terapijas nodarbībās. Psihiatrijas pakalpojumu lietotāju aktīvisti tika informēti par saprātīgas pielāgošanas principu … Continue reading

Saeima pieņēmusi likumu, ar kuru tiek ratificēts ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām Fakultatīvais protokols

3. jūnijā Saeima pieņēma likumu ( „Par Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām Fakultatīvo protokolu"), ar kuru Latvijā tiek pieņemts un apstiprināts jeb ratificēts ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām Fakultatīvais protokols. Lai protokols stātos spēkā to vēl jāizsludina … Continue reading

2010.gada 28.maijā RC “ZELDA” organizē semināru tiesu sistēmas profesionāļiem

  2010.gada 28.maijā RC "Zelda" organizēja semināru tiesu sistēmas profesionāļiem: tiesnešiem, prokuroriem un advokātiem "Cilvēktiesības tiesvedības procesos pret personām ar garīga rakstura traucējumiem." Semināra mērķis bija sekmēt tiesu sistēmas profesionālu kapacitātes celšanu attiecībā uz starptautiskajiem cilvēktiesību standartiem saistībā ar psihiatrisko palīdzību … Continue reading

Izdots RC “Zelda” Apkārtraksta 5.numurs

Šis Apkārtraksts ir veidots ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas finansiālu atbalstu EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta ietvaros un ar Latvijas valsts finansiālu atbalstu no Sabiedrības integrācijas fonda. Par Apkārtraksta saturu atbild RC "Zelda" un rakstu autori. … Continue reading

2010. gada janvārī ZELDA pārceļas uz jaunām telpām

Kopš 2010.gada janvāra Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem "ZELDA" atrodas Mārupes ielā 4 – 31, 3.stāvā.  Mūsu jaunā adrese ir: Mārupes iela 4 – 31, Rīga, LV – 1002, Latvija Tālr./fakss: 67442828